Week van de Integriteit

Het LRGD is ook in 2017 weer Partner van de Week van de Integriteit.
De Week van de Integriteit is een jaarlijks initiatief om bewustwording te bevorderen. Tijdens de Week slaan partijen de handen ineen om Nederland bewuster te maken van het belang van integriteit. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties doen mee door in de Week van de Integriteit eigen initiatieven te ontplooien. Zo laten we zien dat integriteit een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. De Week vindt plaats van 1 t/m 9 december 2017.

Doel
Het doel van de Week van de Integriteit is aandacht vragen voor het belang van integriteit. Het initiatief wil mensen bewust maken van integriteit en integer gedrag bevorderen. Op de werkvloer en in de bestuurskamer, bij de overheid, in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. Het initiatief brengt private en publieke partijen bijeen om gezamenlijk de impact te vergroten.

De Week van de Integriteit wil het debat stimuleren over wat integriteit in de praktijk betekent voor organisaties en individuen. Wat mogen we verwachten van medewerkers, van ambtenaren en bestuurders? Maar ook, wat is de verantwoordelijkheid van politici? Wat hebben bedrijven te doen, binnen Nederland, maar ook in het buitenland als zij internationaal zakendoen?

Wat deed het LRGD in 2017?
Voorafgaande aan de Week van de Integriteit 2017 vroeg het LRGD alle geregistreerde deskundigen de volgende stelling aan te vullen: "In mijn professioneel handelen en optreden als deskundige ben ik integer omdat ...."
De resultaten werden aan het einde van de week verzameld en aan alle deskundigen verspreid.
 

 

 

 

Wat deed het LRGD in 2016?
Integriteit speelt bij deskundigen vanzelfsprekend een grote rol. Niet alleen bij de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de rechter, maar ook bij onderzoek in opdracht van een partij is integriteit van belang. Een rapport van een deskundige moet feitelijk zijn, op de objectieve waarheid berusten en onpartijdig en onafhankelijk tot stand zijn gekomen. Waar keuzes zijn gemaakt moet duidelijk zijn welke keuze is gemaakt op basis van welke criteria.
Om bewustzijn rondom integriteit te vergroten hebben deskundigen een voorval beschreven waarbij zij werden aangesproken op hun ‘integriteitsgevoel’ , hoe zijn daar mee zijn omgegaan. Of zij het onderzoek ongewijzigd hebben kunnen voortzetten. Of de opdrachtgever de  opdracht heeft ingetrokken. Of zij wellicht de opdracht hebben teruggegeven of geweigerd. De beschreven casus zijn verzameld aan alle deskundigen beschikbaar gemaakt.