Actueel

Partners Week van de Integriteit stellen integriteitsagenda 2017 op

donderdag 26 januari 2017

In 2016 was het LRGD Partner van de Week van de Integriteit. Na de slotconferentie op 9 december is de integriteitsagenda 2017 opgesteld.

Integriteitsagenda 2017: meer focus op ethisch gedrag binnen organisaties, en minder op regels
1. Versterk de bewustwording over risico’s van corruptie door voorlichting en training;
2. Onderken het belang van ethisch gedrag bij zakendoen; integriteit vraagt een bedrijfsculturele aanpak, ver voorbij het eenvoudig stellen van normen en regels;
3. Onderken het belang van een gezamenlijke aanpak, ‘collective action’;
4. Dereguleer; de regeldruk is nu veel te hoog terwijl de focus op ethisch gedrag belangrijker is;
5. Overheden, financiële instellingen: maak een concreet stappenplan hoe de integriteit geïnternaliseerd zal worden zodat deze een inherent onderdeel vormt bij al hun optreden;
6. Overheden: Draag zorg voor integer beeld van de overheid o.a. bij (implementatie) gedragscodes;
7. Zorg voor meer aandacht voor ‘burgerschap’ en integriteit in het onderwijs;
8. Stimuleer zelf-melden van gevallen van corruptie, fraude en witwassen;
9. Benadruk de positieve effecten van integriteit en integer werken binnen organisaties;
10. Leiderschap in organisaties is cruciaal; iedereen is een voorbeeld;
11. Motiveer, stimuleer en faciliteer medewerkers intrinsiek om integer te handelen;
12. Deel kennis (good practices) en krachtige voorbeelden over integer zakendoen onderling;
13. Zorg binnen organisaties voor een bespreekcultuur in plaats van een aanspreekcultuur;
14. Integriteit is niet een opzichzelfstaand iets, maar een onderdeel van een groter geheel.
 

Website ICC Nederland - Integriteitsagenda 2017

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x