Presentaties

De aandacht voor kwaliteit van het deskundigenbewijs in de rechtspleging groeit. Dit betekent dat de vraag naar deskundige deskundigen ook groter wordt. Dat is een goede zaak.
Het LRGD is van mening dat een gerechtelijke deskundige vakkennis én juridische kennis moet hebben om adequaat op te kunnen treden.  
Wilt u dit onderwerp bij uw (beroeps)organisatie onder de aandacht brengen tijdens een jaarvergadering, symposium of andere activiteit? Wij verzorgen graag een presentatie.
 
Deze presentatie kan in verschillende vormen;
Algemeen
In deze presentatie gaan wij in op het ontstaan van het LRGD, de Reglementen en Besluiten en de vormgeving van het register, alsmede aspecten rondom Permanente Educatie en gedragsregels. Tevens geven wij inzicht in de werkwijze van de deskundige en de vorm en inhoud van het deskundigenbericht.
 
Procedure en werkzaamheden van een deskundige
In deze presentatie gaan wij dieper in op het optreden als deskundige in rechte. Deze presentatie geeft een beeld van de werkzaamheden van een deskundige vanaf het moment dat door de griffie wordt gevraagd een begroting op te tot en met het inleveren van een deskundigenbericht.
 
De diepgang van beide presentaties is uiteraard afhankelijk van de beschikbare tijd.
Afhankelijk van uw vraag en de aard van uw organisatie kan de presentatie deels vakspecifiek worden gemaakt.
 
Neemt u voor de mogelijkheden en de kosten contact op met het LRGD
Info@lrgd.nl