Bijdragen sprekers van het LRGD-Symposium 2016

Programma 2016.pdf

Plenaire ochtendprogramma
dr. C. Jeloschek, “Battle of experts” – de nachtmerrie van elke advocaat (en zijn cliënt)
3b-Jeloschek ppt.pdf

Mr. Clemens Roijackers; Deskundige, hulppersoon en rechter: haperingen in de fasegewijze beoordeling.
4a-Voorblad Roijackers.pdf
4b-Roijackers LRGD ppt.pdf
4c-Jurisprudentielijst en documentatie C.A.M. Roijackers.pdf

Mr. J.W. van Rijkom: Deskundigenbericht: wat moet je er mee?

Middagprogramma Parallelsessies 14:15 - 16:30 uur
Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving
Mr. J.R. (Jurgen) Vermeulen; Inschakeling externe deskundige door de gerechtelijk deskundige in de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedure
A1-1-Voorblad Vermeulen.pdf
A1-2-Vermeulen ppt.pdf
A1-3-201505Protocol Subdeskundigen Onteigeningsdeskundigen.pdf
A1-4-Overheid en Aansprakelijkheid, Verleden en toekomst van de deskundige in.pdf
A1-5-Leidraad deskundigen in civiele zaken (m.n. paragraaf 10).pdf

Mr. F.A. (Frank) Mulder; Inschakeling externe deskundige door de gerechtelijk deskundige in de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedure|
A2-1-Voorblad Mulder.pdf
A2-2-Mulder ppt.pdf
A2-3-Artikel De bestuursrechter en zijn deskundigen- Rens Koenraad.pdf
A2-4-Gedragscode StAB.pdf

Drs. R. de Boer; Grondeigendom en de nieuwe Omgevingswet
A3-1-Voorblad De Boer.pdf
A3-2-De Boer ppt.pdf
A3-3-TK-27581-53 (brief minister aan Tweede Kamer)_rdb.pdf

Kamer Financieel Economisch
F.J. Erkens RFA FFE; WYLFIWYF-principle
B2-2-Erkens.pdf

Dhr. R. Rozekrans RA; Het belang van ongestructureerde data in financieel onderzoek
Dhr. Th. Eijken; Het belang van ongestructureerde data in financieel onderzoek
B1-1-Voorblad Rozekrans_Eijken.pdf
B1-2-Rozekrans_Eijken ppt.pdf

Kamer Mens en Medisch
Prof. A.C. Hendriks; Mens en Medisch: wat is menselijk en wat is medisch?
C2-1-Voorblad Hendriks.pdf
C2-2-Hendriks ppt.pdf

Dr. P. Berkhout, De Arbowereld, waar zit welke gerechtelijke deskundigheid?
C1-1-Voorblad Berkhout.pdf
C1-2-Berkhout ppt.pdf

Kamer Techniek en Varia
Dhr. J.H. van den Elshout re; Valkuilen tijdens het onderzoek
D1-1-Voorblad Van den Elshout.pdf
D1-2-Van den Elshout ppt.pdf
D1-3-Beknopte samenvatting van presentatie.pdf
D1-4-Reactie per e-mail n.a.v. discussierende advocaten.pdf
D1-5-Voorbeeld vanuit vonnis.pdf

ir. G.W.N. Jol MSc; Het omgaan met complexe technische zaken, ondeskundige analyses, en woordenspelletjes
D2-1-Voorblad Jol.pdf
D2-2-Jol ppt.pdf

Kamer Informatisering en Automatisering
Dhr. M.E. Hoekstra RFIN; Het voorkomen van opgelegde onderzoeksbeperkingen bij een (internationale) deskundigen opdracht.
E3-1-Voorblad Hoekstra.pdf
E3-2-Hoekstra-ppt.pdf

Prof.dr.ing. J.B.F. Mulder MScBA; Deskundig zijn in falende ICT-projecten
E2-1-Voorblad Mulder.pdf
E2-2-H.MULDER ppt.pdf
E2-3-KEI-PROJECT.pdf
E2-4-Invited Paper Johnson Mulder CHAOS Chronicles.pdf
E2-5-1506 Informatie_p34-39.pdf
E2-6-Waarom grote ICT-projecten vaak mislukken mei 2013 Informatie p42-49.pdf

Prof.dr.ir. J.L.G. Dietz; Deskundig zijn in falende ICT-projecten
E3-1-Voorblad Dietz.pdf
E3-2-Dietz ppt.pdf
 

Algemeen
Prof.dr. J. Koelewijn; Hoe om te gaan met "wat als vragen"
F1-1-Voorblad Koelewijn.pdf
F1-2-Case voor de Permanente Educatie van het LRGD seminar.pdf

Mr. L.F.A. Husson; Het deskundigenbericht als bewijsmiddel
F2-1-Voorblad Husson.pdf
F2-1a-Husson ppt.pdf
F2-2 Gerechtshof Leeuwarden 26 juni 2012 BW9804
F2-3 Gerechtshof Leeuwarden 23 april 2008 BD0483
F2-4 Gerechtshof Amsterdam  5 juli 2011 BR3365
F2-5 Rechtbank Arnhem 11 juni 2008 BD6222
F2-6 Gerechtshof Den Bosch 11 december 2012 BY6203