Aanvragen van een accreditatie

Opleidingen die door het LRGD geaccrediteerd kunnen worden moeten voldoen aan de criteria in het PE-Reglement. In het kort komt dit er op neer dat de kennisoverdracht moet zijn gericht op de juridische aspecten van het optreden als gerechtelijk deskundige. 

Aan de accreditatie zijn voor het instituut geen kosten verbonden.