Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert het bestuur van het LRGD gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid, in het bijzonder over de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de geregistreerde deskundigen. De Raad van Toezicht behandelt bezwaren tegen bestuursbesluiten met betrekking tot het opnemen van deskundigen in het register en het verwijderen van deskundigen daaruit, conform het betreffende reglement. Ook adviseert de Raad van Toezicht het bestuur bij het benoemen van personen in het bestuur en in de raden en commissies.
 
Prof. mr. H. Franken (voorzitter)
Hans Franken is Hoogleraar Informatierecht Universiteit Leiden.
Mevrouw mr. A. Broekers-Knol
Ankie Broekers is voorzitter van de Eerste Kamer, hoofd afdeling Moot Court van de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden, departement Metajuridica.
Mevrouw mr. T.W.H.E. Schmitz
Thea Schmitz is senior-raadsheer bij het gerechtshof te ’s-Gravenhage en is als docent verbonden aan de Leidse PAO opleiding voor gerechtelijke deskundige.
Drs. W.J.J. van Velzen
Jacques van Velzen was, tot zijn pensionering op 1 april 2009, lid van de Raad voor Rechtspraak. Hij is tevens vice-voorzitter van het College gerechtelijk deskundigen (het bestuur van het NRGD).
Prof.dr. H.L.G.J. Merckelbach
Merckelbach is als hoogleraar rechtspsychologie verbonden aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek heeft betrekking op het geheugen in de rechtszaal: hoe ooggetuigen rapporteren over wat ze hebben gezien en hoe verdachten/daders soms geheugenverlies veinzen voor wat ze hebben gedaan. Over die thema’s schreef Merckelbach het populaire De Leugenmachine (2011). Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Merckelbach heeft tevens zitting in de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken.

Uitspraken van de Raad van Toezicht