Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) – Nationale Politie

De Landelijke Deskundigheidsmakelaar van de Nationale Politie bemiddelt voor de politie externe deskundigen voor het beantwoorden van onderzoeksvragen binnen de opsporing en vervolging. Buiten de politie kunnen ook de Rechterlijke Macht en bijzondere opsporingsdiensten een beroep doen op de LDM.

De LDM beheert een register met betrouwbare en door een onafhankelijk College van Toetsing & Advies gekwalificeerd bevonden deskundigen. De LDM beschikt over een groot netwerk en kan u verder helpen óók als een benodigd deskundigheidsgebied niet gelijk voorhanden is. Voor vragen of overleg kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met één van de LDM-adviseurs. 

Het LRGD is één van de organisaties in het netwerk van de LDM.

 

Contact met de LDM
Tel: +31 (0)88 66 22 336
e-mail: ldm@politie.nl
Website: https://www.politie.nl/ldm