Bejegening van deskundigen

Gerechtelijke deskundigen onder druk gezet​.
Wat te doen als de grenzen van professionele communicatie worden overschreden?

Sascha Dalen Gilhuijs en Nico Keijser
Expertise en Recht, 2022 / 3 (Juni)

Gerechtelijke deskundigen hebben bij de uitvoering van hun werkzaamheden te maken met verschillende procespartijen: met de benoemende rechter, raadsheer, rechter-commissaris of bestuursrechter, met de griffie, de advocaten en met partijen zelf. Eventueel zijn collega-deskundigen betrokken, in de hoedanigheid van partijdeskundigen of als in dezelfde zaak benoemde deskundige, in het kader van noodzakelijk multidisciplinair onderzoek.
Dit artikel gaat over ongemakkelijk tot soms ronduit bedreigend contact tussen gerechtelijke deskundigen en partijen en hun advocaten. Het geeft een overzicht van enkele ervaringen die wij verzameld hebben. De aard daarvan heeft ons ertoe gebracht om dit als een probleem te definiëren. Wij geven enkele suggesties voor oplossingen of handelingsperspectief.
Lees artikel online
Lees artikel in PDF
 

Enquete: Bejegening van Deskundigen
In april 2022 hebben het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) en de Deelgroep ingenieur-deskundigen & bemiddelaars, onderdeel van de Belgische beroepsvereniging ie-net ingenieursvereniging een enquête uitgezet. Voor Nederland werd deze enquête verstuurd naar alle deskundigen, geregistreerd bij het LRGD, het Nederlands Register van Gerechtelijke Deskundigen (NRGD) en de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) van de Nationale politie. In België hebben alle bij het Nationaal Register van Gerechtsdeskundigen (NRGD) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie geregistreerde gerechtsdeskundigen de enquête ontvangen. De enquête was in het Nederlands en het Frans opgesteld. De enquête is verzonden aan ruim 3000 deskundigen in Nederland en België. Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op 693 respondenten die de enquête volledig invulden. In totaal 861 personen hebben informatie aangeleverd.

Vragen over de enquête of de bevindingen kunt u richten aan
mr.ing. Nico M. Keijser CDPO
Secretaris LRGD
info@lrgd.nl