Permanente educatie

Voor wat betreft de permanente educatie met betrekking tot het optreden als deskundige in rechte, wordt als eis gesteld dat de ingeschreven deskundigen jaarlijks gedurende ten minste 6 (contact)uren deelnemen aan door het LRGD erkende PE-activiteiten.

Overzicht geaccrediteerde opleidingen en cursussen.

              

Zie ook het Reglement voor de Permanente Educatie op de pagina Reglementen en Besluiten.