PE geaccrediteerde opleidingen

De onderstaand weergegeven opleidingen en cursussen zijn door het LRGD geaccrediteerd voor het vermelde aantal PE-Punten.

             
      NVM
27-01-2022
  NVM Kenniswerkgroep Onteigening
             
      IE-net
08-02-2022
  Uitdagingen van het deskundigenonderzoek op korte en lange termijn
Meer informatie
             
     

Openbaar Ministerie
11-02-2022

  Mini Symposium: Betrouwbaarheid van getuigenbewijs
             
      e-Discovery 2022
15-03-2022
  Hogeschool Leiden, Lectoraat Digital Forensics & E-Discovery
Symposium E-Discovery 2022
Meer informatie en aanmelden
             
      Nysingh
15-03-2022 +
17-03-2022
  Minnelijk overleg en contracteren ter voorkoming van onteigening
Meer informatie
             
      CNECJ-IRE-ITAA-EEEI-NFFI
04-05-2022
  CNECJ-IRE-ITAA-EEEI-NFFI Conference: The Judicial Accountant
Meer informatie
             
     

CPO
05-07-2022

  CPO Terugkommiddag Leergang Onteigeningsrecht
Meer informatie
             
      Platform Personenschade / Kerckebosch
30-09-2022
 
20e PIV CONGRES
'Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...'
Samen in de spiegel kijken: anders kijken, anders denken, anders doen!
Meer informatie.
             
     

Openbaar Ministerie
03-02-2023

 

Mini-symposium over deskundigenbewijs
Weten wat je niet weet
Leren van andere disciplines, elkaar nog beter verstaan

De onderstaand, op alfabetische volgorde van de naam van het organiserende instituut, weergegeven opleidingen en cursussen kennen een doorlopende accreditatie. Wanneer een datum bekend is, dan is deze weergegeven. Wanneer deze datum bij ons niet bekend is kunt u contact op te nemen met het organiserende instituut.
             
      De Blauwvinger Academie   Bedrijfswaardering bij echtscheiding door de gerechtelijk deskundige
http://www.blauwvingeracademie.nl/
             
        IE-Net Ingenieursvereniging (B)   Door het jaar heen worden verschillende activiteiten van de afdeling "ie-net ingenieur deskundigen & bemiddelaars" van de Belgische ingenieursvereniging ie-net geaccrediteerd voor LRGD PE-Punten. Dit betreft dan activiteiten die gaan over het optreden als deskundige. Veelal worden deze aan LRGD geregistreerde deskundigen vooraf aangekondigd. LRGD geregistreerde deskundigen genieten een kortingstarief.
Meer informatie over ie-net afdeling ingenieur deskundigen & bemiddelaars
             
     Instituut voor Bouwrecht IBR   Diverse opleidingen:

- Recente Rechtspraak, 2 punten
- Anders dan Rechtspraak, 4 punten
- Omgevingsrecht, 4 punten
- Actualiteiten Omgeving, 6 punten
- Actualiteitencollege Planschade en Nadeelcompensatie, 3 punten

https://www.ibr.nl/

             
   

  CPO, Nijmegen  

Leergang Onteigeningsrecht. De Leergang Onteigeningsrecht van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen kwalificeert voor 20 LRGD PE-punten indien deze wordt gevolgd door reeds geregistreerde deskundigen. Deze opleiding kan, samen met andere toelatingscriteria, kwalificeren voor registratie in het Gespecificeerde Vakgebied Onteigeningsdeskundige/Taxateur.
Meer informatie

             
      Grotius Academie   Specialisatieopleiding Gezondheidsrecht
Informatie
             
      NCOI Techniek  

Grondverwerving en Schadevergoedingen. De opleiding Grondverwerving en Schadevergoedingen van NCOI Techniek kwalificeert voor 20 LRGD PE-punten indien deze wordt gevolgd door reeds geregistreerde deskundigen. Deze opleiding kan, samen met andere toelatingscriteria, kwalificeren voor registratie in het Gespecificeerde Vakgebied Onteigeningsdeskundige/Taxateur.
Website NCOI Techniek

             
      NVMSR   Basiscursus NVMSR. Deze opleiding kan, samen met andere toelatingscriteria, kwalificeren voor registratie.
www.nvmsr.nl
             
      Juridisch PAO Leiden   Argumentatieleer: Gelijk hebben en krijgen
http://www.paoleiden.nl/
             
      Juridisch PAO Leiden   Effectief schrijven (Vaardigheden)
http://www.paoleiden.nl/
             
      Juridisch PAO Leiden   Helder en foutloos formuleren (Vaardigheden)
http://www.paoleiden.nl/
             
      StAB  

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) organiseert diverse cursussen en informatiebijeenkomsten die toegankelijk zijn voor bij het LRGD geregistreerde deskundigen. Aanmelden door uw gegevens te sturen aan info@stab.nl onder vermelding van de betreffende cursus. http://www.stab.nl