PE geaccrediteerde opleidingen

De onderstaand weergegeven opleidingen en cursussen zijn door het LRGD geaccrediteerd voor het vermelde aantal PE-Punten.

Datum   PE   Organisatie   Informatie
             
16/2     Juridisch PAO Leiden   KEI - Digitalisering in het civiel procesrecht - 2017 
cursusinformatie
             
15/3     Instituut voor Bouwrecht IBR   Actualiteitencollege Planschade en Nadeelcompensatie
cursusinformatie
             
31/3     Personenschade Instituut van Verzekeraars PIV  

PIV Jaarconferentie 2017
cursusinformatie

             
6/4     Juridisch PAO Leiden  
Actualiteiten Arbitrage, Nationaal en Internationaal
cursusinformatie
             
12/5     Juridisch PAO Leiden   Eerste terugkomdag alumni Gerechtelijk Deskundige
cursusinformatie
             
30/5     Juridisch PAO Leiden   Helder en foutloos formuleren (Vaardigheden)
cursusinformatie
             
juni     RICS  

Expert Witness AccreditationTraining
4 dagen, exacte datums nog te plannen
LRGD PE Punten 6 per dag

             
15/6     Juridisch PAO Leiden   Effectief schrijven (Vaardigheden)
cursusinformatie
             
22/6     Juridisch PAO Leiden   De do’s and don’ts in de rechtszaal
cursusinformatie
             
28/9     SGOA   De rechtsbeginselen van het procesrecht en intervisie
             
29/9     Kerckebosch   Getuigen in strafzaken
cursusinformatie
             
3/10     CPO, Nijmegen  

CPO terugkommiddag Leergang Onteigeningsrecht
cursusinformatie

             
9/11     De Blauwvinger Academie  

Bedrijfswaardering bij conflicten tussen aandeelhouders
cursusinformatie

 

             
23/11     LRGD   LRGD Symposium, 10 jaar LRGD deskundigen, een evaluatie.
cursusinformatie
             
De onderstaand, op alfabetische volgorde van de naam van het organiserende instituut, weergegeven opleidingen en cursussen kennen een doorlopende accreditatie. Wanneer een datum bekend is, dan is deze weergegeven. Wanneer deze datum bij ons niet bekend is kunt u contact op te nemen met het organiserende instituut.
             
      De Blauwvinger Academie   Bedrijfswaardering bij echtscheiding door de gerechtelijk deskundige
http://www.blauwvingeracademie.nl/
             
     Instituut voor Bouwrecht IBR   Diverse opleidingen:

- Recente Rechtspraak, 2 punten
- Anders dan Rechtspraak, 4 punten
- Omgevingsrecht, 4 punten
- Actualiteiten Omgeving, 6 punten
https://www.ibr.nl/

             
      CPO, Nijmegen  

Leergang Onteigeningsrecht. De Leergang Onteigeningsrecht van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen kwalificeert voor 20 LRGD PE-punten indien deze wordt gevolgd door reeds geregistreerde deskundigen. Deze opleiding kan, samen met andere toelatingscriteria, kwalificeren voor registratie in het Gespecificeerde Vakgebied Onteigeningsdeskundige/Taxateur.
Website CPO

             
23/3     Kerckebosch   De (juridische) uitleg van polisvoorwaarden
Informatie
             
      NCOI Techniek  

Grondverwerving en Schadevergoedingen. De opleiding Grondverwerving en Schadevergoedingen van NCOI Techniek kwalificeert voor 20 LRGD PE-punten indien deze wordt gevolgd door reeds geregistreerde deskundigen. Deze opleiding kan, samen met andere toelatingscriteria, kwalificeren voor registratie in het Gespecificeerde Vakgebied Onteigeningsdeskundige/Taxateur.
Website NCOI Techniek

             
16/3     NVMSR   Basiscursus NVMSR. Deze opleiding kan, samen met andere toelatingscriteria, kwalificeren voor registratie.
www.nvmsr.nl
             
      Juridisch PAO Leiden   Argumentatieleer: Gelijk hebben en krijgen
http://www.paoleiden.nl/
             
      Juridisch PAO Leiden   Effectief schrijven (Vaardigheden)
http://www.paoleiden.nl/
             
      Juridisch PAO Leiden   Helder en foutloos formuleren (Vaardigheden)
http://www.paoleiden.nl/
             
20/2
19/9
28/11
    StAB  

- Stedenbouwkundige visie in perspectief van de Omgevingswet
- Natuurbescherming in Europa
- Ontwikkelingen in wetgeving op het gebied van plandschade en nadeelcompensatie (onder voorbehoud)
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) organiseert diverse cursussen en informatiebijeenkomsten die toegankelijk zijn voor bij het LRGD geregistreerde deskundigen. Aanmelden door uw gegevens te sturen aan info@stab.nl onder vermelding van de betreffende cursus.
http://www.stab.nl