Commissie Permanente Educatie

De stichting kent een Commissie Permanente Educatie die het bestuur adviseert ten aanzien van het te voeren beleid op het terrein van permanente educatie. De Commissie Permanente Educatie zal voorts namens het bestuur toezien op het naleven van de verplichtingen tot permanente educatie door de geregistreerde deskundigen.

De PE-Commissie wordt gevormd door  de volgende personen:

  • Dhr. mr. drs. T.P. de Jong (voorzitter)
  • Prof.dr.ing. J.B.F. Mulder MScBA
  • Dr. E.J.M. Pennings


Zij zijn allen in het LRGD geregistreerd als gerechtelijk deskundige.