Commissie Permanente Educatie

De stichting kent een Commissie Permanente Educatie die het bestuur adviseert ten aanzien van het te voeren beleid op het terrein van permanente educatie. De Commissie Permanente Educatie zal voorts namens het bestuur toezien op het naleven van de verplichtingen tot permanente educatie door de geregistreerde deskundigen.

De PE-Commissie wordt gevormd door  de volgende personen:

Dhr. mr. drs. T.P. de Jong (voorzitter)
Tjebbe de Jong is partner bij Sman Business Value. Hij is lid van de EACVA (European Association of Certified Valuators and Analysts) en gerechtelijk deskundige. 

Prof.dr.ing. J.B.F. Mulder MScBA
Hans Mulder is IT-ondernemer, -onderzoeker, -onderwijzer en gerechtelijk deskundige.

Dr. E.J.M. Pennings
Ed Pennings is toxicoloog en gerechtelijk deskundige.