Erkende opleidingen voor toelating

Het LRGD accrediteert opleidingen die voldoen aan de onderstaande eisen. De opleiding dient de deskundigen vertrouwd te maken met de beginselen van het procesrecht, de rollen van de verschillende actoren, het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden naar rechtsgebied.

De deskundige moet na voltooiing van de opleiding in staat zijn bij het optreden in rechte binnen het relevante juridische kader te kunnen denken en zich vanuit die invalshoek te kunnen presenteren. De opleiding dient afgesloten te worden met een examen waarvan een door de kandidaat overgelegd deskundigenbericht en de verdediging daarvan onderdeel uitmaakt.
 
Erkende algemene opleidingen
De onderstaande opleidingen zijn erkend door de Stichting LRGD en maken onderdeel uit van de toelatingseisen voor registratie.

 • Post Academisch Onderwijs Universiteit Leiden, Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige
  Algemene variant geaccrediteerd voor registratie in de rechtsgebieden civiel recht en bestuursrecht.
  Strafrecht variant geaccrediteerd voor registratie in het rechtsgebied strafrecht.
  Indien alle rechtsgebieden zijn gewenst, moet in beide varianten examen worden gedaan
 • Stichting Forensische Mediation (SFM), Specialisatieopleiding FORENSISCHE MEDIATION
 • Postacademisch Onderwijs Maastricht University, Specialisatieopleiding Deskundige in Strafzaken
  Geaccrediteerd voor registratie in het rechtsgebied strafrecht.
 • Basiscursus Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage NVMSR
  Geaccrediteerd voor registratie in combinatie met lidmaatschap van de NVMSR. 

Erkende opleidingen tbv Gespecifieerd Vakgebied Onteigeningsdeskundige/Taxateur
De onderstaande opleidingen zijn erkend door de Stichting LRGD en maken onderdeel uit van de toelatingseisen voor registratie als Onteigeningsdeskundige/Taxateur.

 • Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen, Leergang Onteigeningsrecht
  (De Leergang Onteigeningsrecht is voor reeds geregistreerde deskundigen geaccrediteerd voor 20 LRGD PE-Punten.)
 • NCOI Techniek, Grondverwerving & Schadevergoedingen
  (De opleiding Grondverwerving & Schadevergoedingen is voor reeds geregistreerde deskundigen geaccrediteerd voor 20 LRGD PE-Punten.)

Opleidsingseisen algemene opleidingen
Opleidingseisen Civiel recht, exameneisen, 24-04-2024
Opleidingseisen Strafrecht, exameneisen, 24-04-2024
Opleidingeisen tbv Gespecificeerd Vakgebied Onteigeningsdeskundige/Taxateur
Opleidingseisen, exameneisen, 24-04-2024