Stel een vraag

Contact met het LRGD

Per e-mail
voor algemene informatie gebruikt u het mailadres: info @ lrgd.nl
voor het bestuur gebruikt u het mailadres: bestuur @ lrgd.nl
voor de Commissie van Toelating gebruikt u het mailadres: cvt @ lrgd.nl
voor de Commissie Permanente Educatie gebruikt u het mailadres: pe @ lrgd.nl
voor de webmaster gebruikt u het mailadres: webmaster @ lrgd.nl

Per post
Secretariaat:
St. Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen
Rotterdam Airportplein 22
3045 AP  Rotterdam

Per telefoon
T 085 - 2733 777 (Secretariaat)
T 085 - 2733 770 (Secretaris)
T 085 - 2733 779 (Secretaris Commissie van Toelating)

De Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) is statutair gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28106454.
Het btw-nummer van het LRGD is NL 8148.24.705.B.01