Gerechtelijke Deskundigen

 zoek een deskundige ►

Informatie en inschrijven LRGD-Symposium 28 november 


Behoefte aan deskundigen
De rechterlijke macht, maar ook de advocatuur en rechtzoekende partijen, maken meer en meer gebruik van forensische expertise. Door deze ontwikkeling, de toenemende inhoudelijke complexiteit van de zaken en de grote financiële belangen voor betrokkenen, neemt de behoefte aan onderzoek door deskundige deskundigen sterk toe. Bij het LRGD geregistreerde deskundigen kennen de procedures en weten wat van hem/haar wordt verwacht.

Op zoek naar een gerechtelijk deskundige?
Het is lang niet altijd op voorhand duidelijk wie als deskundige in een gegeven zaak kan optreden. Dan kan het lastig zoeken zijn. Welke persoon is deskundig op het gevraagde terrein? En is ook in staat om op de geëigende manier onderzoek te doen en te rapporteren?
De Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen ontplooit activiteiten om bij te dragen aan de kwaliteit van het deskundigenbewijs in de rechtspleging. Dit doet zij onder andere door het beheren van een openbaar register met gerechtelijke deskundigen die voldoende toegerust zijn om adequaat te kunnen optreden in de rechtspleging.

Het register
Het LRGD registreert deskundigen op alle vakgebieden die werkzaam zijn in strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Aan opname in het register van deskundigen zijn voorwaarden verbonden die zowel zien op de vakdeskundigheid van de deskundige als op haar of zijn kennis van de juridische aspecten van het optreden als deskundige in rechte.

In het register zijn deskundigen opgenomen die:

  • deskundig zijn op hun eigen vakgebied
  • voldoende geschoold zijn als gerechtelijk deskundige
  • hun kennis (vakkennis én juridische kennis) op peil houden door permanente educatie

Actueel

Nieuwsbrief