Raad voor de Tuchtrechtspraak

Op grond van haar statuten heeft het LRGD tuchtrechtspraak. De Raad voor de Tuchtrechtspraak is bevoegd om kennis te nemen van klachten met betrekking tot de schending van de van toepassing zijnde gedragscode door in het LRGD inschreven gerechtelijke deskundigen, in de uitoefening van hun taak als door de rechter benoemd deskundige, tenzij een ander tuchtcollege bevoegd is om kennis te nemen van de klacht. 

Mr. R.C. Schlingemann (voorzitter)
Rijck Schlingemann was van 2008 t/m 2021 werkzaam als raadsheer in het gerechtshof Den Haag, zowel in de sector civiel als in de sector strafrecht. Voordien was hij advocaat in Den Bosch en Haarlem, en daarna vele jaren (kanton)rechter in Alkmaar en Amsterdam. Thans maakt hij deel uit van de examencommissie van de opleiding tot gerechtelijk deskundige bij de Universiteit Leiden. 

Mr. O.E. Meijer (lid)
Rob Meijer is sinds 1973 advocaat bij AKD. Hij is werkzaam binnen het rechtsgebied Bouw en Vastgoed en houdt zich met name bezig met arbitrages, bindende adviezen en mediations. Hij is arbiter bij onder meer het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) te Rotterdam. Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR), en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Sinds oktober 2012 zit hij in de raad van de orde van advocaten in het arrondissement Rotterdam en is per 30 oktober 2014 gekozen tot deken in het arrondissement Rotterdam.

Mr. J.R. Vermeulen (lid)
Jurgen Vermeulen is advocaat en partner bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam. Hij wordt door diverse rechtbanken regelmatig benoemd als voorzitter van de Commissie van Deskundigen in onteigeningszaken en prijsbepalingsprocedures op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Uitspraken van de raad voor de Tuchtrechtspraak