Raad voor de Tuchtrechtspraak

De Stichting Landelijk Register van Geregistreerde Deskundigen (hierna: “het LRGD”) heeft op grond van haar statuten tuchtrechtspraak, voor zover de deskundige waarover geklaagd wordt niet is onderworpen aan tuchtrechtspraak vanwege de beroepsgroep waartoe hij behoort. De tuchtrechtspraak heeft tot doel het weren en beteugelen van misslagen van de in het LRGD geregistreerde gerechtelijke deskundigen in de uitoefening van hun taak als door de rechter benoemd deskundige, door het niet naleven van de LRGD gedragscode.

mr. R.C. Schlingemann (voorzitter)

mr. O.E. Meijer (lid)
Rob Meijer is sinds 1973 advocaat bij AKD. Hij is werkzaam binnen het rechtsgebied Bouw en Vastgoed en houdt zich met name bezig met arbitrages, bindende adviezen en mediations. Hij is arbiter bij onder meer het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) te Rotterdam. Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR), en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Sinds oktober 2012 zit hij in de raad van de orde van advocaten in het arrondissement Rotterdam en is per 30 oktober 2014 gekozen tot deken in het arrondissement Rotterdam.

mr. J.R. Vermeulen (lid)
Jurgen Vermeulen is advocaat en partner bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam. Hij wordt door diverse rechtbanken regelmatig benoemd als voorzitter van de Commissie van Deskundigen in onteigeningszaken en prijsbepalingsprocedures op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

 

 

Uitspraken van de raad voor de Tuchtrechtspraak