Raad voor de Tuchtrechtspraak

De Stichting Landelijk Register van Geregistreerde Deskundigen (hierna: “het LRGD”) heeft op grond van haar statuten tuchtrechtspraak, voor zover de deskundige waarover geklaagd wordt niet is onderworpen aan tuchtrechtspraak vanwege de beroepsgroep waartoe hij behoort. De tuchtrechtspraak heeft tot doel het weren en beteugelen van misslagen van de in het LRGD geregistreerde gerechtelijke deskundigen in de uitoefening van hun taak als door de rechter benoemd deskundige, door het niet naleven van de LRGD gedragscode.

mr. R.C. Schlingemann (voorzitter)

mr. J.R. Vermeulen (lid)
 
vacature (lid)
 

 

Uitspraken van de raad voor de Tuchtrechtspraak