Commissie Beoordeling Vaardigheden

Een Commissie Beoordeling Vaardigheden wordt ad hoc ingericht ter toetsing van een bij de aanvraag tot registratie aangeboden juridische paper of deskundigenbericht.

Zie het Besluit Commissie Beoordeling Vaardigheden op de pagina Reglementen en Besluiten.