De Deskundige en de Advocaat

Op donderdag 28 november 2013 organiseerde het LRGD het symposium met als Thema: De deskundige en de advocaat:
 - Hoe gaan de advocaat en de deskundige om met de vragen van de rechter, kan door betere afstemming de rechtsgang worden bevorderd? -

Toelichting
Tijdens dit symposium hebben advocaten en deskundigen gesproken hiaten, verschil in interpretatie en valkuilen bij de beantwoording van de vragen van de rechter bij het deskundigenonderzoek. Wat kunnen advocaat en deskundige doen om het deskundigenbericht in de rechtsgang optimaal tot zijn recht te kunnen laten komen.  
LRGD-symposia onderscheiden zich als zeer gewaardeerde netwerkbijeenkomsten.
Zowel sprekers als bezoekers zijn afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

Programmaleiding en Dagvoorzitter
De programmaleiding was in handen van dr.mr. P. Vos, gastdocent van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, en tevens Decaan van de Leyden School of Law & Economics.
Het symposium werd geleid door de dagvoorzitter mr. R.H. Broekhuijsen, advocaat en partner,  Ivy Corporate Defence & Investigation te Amsterdam

Sprekers:

  • Mr. W.M. Schonewille, Advocaat financieel recht, specialist collectieve acties, partner en bestuursvoorzitter BarentsKrans Den Haag
  • Dr. A.J.C.C.M. (Tom) Loonen, directeur bij Bank Insinger de Beaufort nv, associate professor Investment Management aan de VU
  • Mr. H. Struik, partner CMS Derks Star Busmann, Utrecht, praktijkgroep IE/TMT
  • Mr. Ing. N. M. Keijser, Gerechtelijk Deskundige ICT, lid NVBI, secretaris LRGD
  • Mr. Richard Korver, advocaat en founding partner bij Korver & Van Essen advocaten | lawyers, voorzitter Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS) 
  • Mw. Prof. Dr. C. de Ruiter, hoogleraar Forensische Psychologie, Universiteit Maastricht