Aansprakelijkheid van de deskundige

Op donderdag 27 november 2014 organiseerde het LRGD het SDymposium met als Thema: Aansprakelijkheid van de deskundige:

Toelichting
Over de aansprakelijkheid van de deskundige in zijn rol als deskundige in rechte benoemd door de rechtbank, wordt verschillend gedacht. Is de getuige deskundige immuun net als de rechter, of is een civielrechtelijke aansprakelijkheid denkbaar? Er zijn deskundigen die het optreden in rechte afraden vanwege risico aansprakelijkheid en er zijn deskundigen die door middel van algemene voorwaarden een dergelijk risico proberen af te dekken. Drie gerechtelijk deskundigen kwamen aan het woord hoe zij met deze problematiek omgaan, de rechterlijke macht gaf haar visie over de positie van de deskundige in de gerechtelijke procedure. Vanuit de advocatuur werd de civielrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke situaties uitgediept.

LRGD-symposia onderscheiden zich als zeer gewaardeerde netwerkbijeenkomsten.
Zowel sprekers als bezoekers zijn afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

Programmaleiding en Dagvoorzitter
De programmaleiding was in handen van dr.mr. P. Vos, gastdocent van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, en tevens Decaan van de Leyden School of Law & Economics.
Het symposium werd geleid door de dagvoorzitter prof. mr. W.J. Oostwouder, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Utrecht en advocaat Loyens & Loeff N.V. 

Sprekers:

  • Drs. J.G. Groeneveld RA RV, associate partner bij Wingman Business Valuation
  • Mr. I.P.A. van Heijst, advocaat en schadedeskundige bij ‘t Regthuys
  • Prof.lec.dr.ing. J.B.F. Mulder MScBA, directeur Venture Informatisering Adviesgroep NV, docent aan de Universiteit Antwerpen, Technische Universiteit Delft, Hogeschool Utrecht en Politieacademie
  • Mevr. Mr. E.J.M. van Rijckevorsel-Teeuwen, advocaat en senior associate bij Houthoff Buruma
  • Mevr. Mr. T.W.H.E Schmitz, raadsheer Gerechtshof Den Haag