De deskundige in (toekomst)perspectief: uitwisseling gewenst

Op donderdag 26 november 2015 organiseerde het LRGD het symposisum met als Thema: De deskundige in (toekomst)perspectief: uitwisseling gewenst.

Bijdragen van de sprekers

Toelichting
Op het symposium van 2015 was het thema “De deskundige in (toekomst)perspectief: uitwisseling gewenst”.
Op verschillende vlakken zien wij ontwikkelingen die van de deskundige in rechte vragen om gegevens uit te wisselen met anderen op een andere manier dan dat voorheen gebeurde. De sprekers gaan binnen hun eigen discipline in op waargenomen en gewenste veranderingen.

LRGD-symposia onderscheiden zich als zeer gewaardeerde netwerkbijeenkomsten.
Zowel sprekers als bezoekers zijn afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

De programmaleiding was in handen van

 • dr.mr. P. Vos, gastdocent van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, en tevens Decaan van de Leyden School of Law & Economics
 • Mr. Ing. N.M. Keijser, Secretaris LRGD

Sprekers:

 • Mw. prof. mr. Margreet J.A.M. Ahsmann, senior rechter A rechtbank Den Haag en bijzonder hoogleraar Rechtspleging RU Leiden.
 • Mw. R.E.E.M. Artoos, partner Artoos & Van der Ham
 • Mw. Mr.Dr. G.M. van den Broek, universitair docent bij de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Utrecht.
 • Mw. B. Deshayes LL.M. (engels gesproken)
 • Drs. M.J. van der Eijk, directeur en eigenaar Van Dalen & Van der Eijk bv
 • Mr. J.H.J. van Erk, senior adviseur en regioaccountmanager SAOZ
 • F.J. Erkens RFA, partner Holland Integrity Group
 • Mw. mr. drs. N.F. van den Hoff, directeur Ixpressie
 • Mr. R.A. Hoving, promovendus en docent Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. J. Joling RV, directeur Joling B.V.
 • Drs. H.M.Th. Offermans, partner Rheon
 • Prof.Mr. J. Sluysmans, partner Van der Feltz en bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
 • Dr. J. Vis MBA CMC RV FRICS, partner Talanton en adjunct-professor RSM Erasmus Universiteit
 • Mr.Dr. E.J. Wervelman, advocaat bij Verschoof Wagenaar Wervelman advocaten
 • Dhr. bc. P.A.H.M. Willems K-RMT (discussie), senior adviseur Stichting Advisering Bestuursrechtspraa

Dagprogramma
Ochtendprogramma

10.00 – 10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee & registratie
10.30 – 10.45 uur: Opening symposium, namens het Bestuur LRGD, door Mr.ing. N.M. Keijser
10.45 – 11.45 uur: Mr. R.A. Hoving, Wat is een deskundige?
11.45 – 12.45 uur: F. Erkens, Financieel forensisch onderzoek in breder perspectief
12.45 – 14.00 uur: Lunch

Middagprogramma Parallelsessies
14:00 - 16:45 uur
Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving
Prof.Mr. J. Sluysmans, De deskundige in het publiekrechtelijke schadevergoedingsrecht.
Mw. Mr.Dr. G.M. van den Broek, Deskundigenadvisering in het planschaderecht: uitwisseling van standpunten tussen rechter, bestuursorgaan en deskundige.
mr. J.H.J. van Erk
Dhr. bc. P.A.H.M. Willems K-RMT (discussie)

Kamer Financieel Economisch
Dr. J. Joling RV, Wie bepaalt de methode van schadeberekening?
Mr.Dr. E.J. Wervelman, Wie bepaalt de methode van schadeberekening?
dr. J. Vis MBA CMC RV FRICS, Het belang van vakinhoudelijke autonomie.

Kamer Mens en Medisch
Mw. R.E.E.M. Artoos, Do’s en dont’s in de samenwerking van deskundigen in een rechtbankzaak.
Drs. M.J. van der Eijk, Do’s en dont’s in de samenwerking van deskundigen in een rechtbankzaak.
Drs. H.M.Th. Offermans, Do’s en dont’s in de samenwerking van deskundigen in een rechtbankzaak.

Algemeen
Mw. B. Deshayes LL.M. (engels gesproken), European Guide for Legal Expertise, toekomstige EU gedragscode?
Mw. prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann, KEI: een steen in de vijver? 
Mw. mr. drs. N.F. van den Hoff, Vrijheid van meningsuiting - Is er een grens aan uitwisseling?

Bijdragen van de sprekers