10 jaar LRGD deskundigen: een evaluatie

Op 23 november 2017 organiseerde het LRGD haar jaarlijkse symposium. In 2017 werken partijen, advocaten en de rechtspraak 10 jaar met bij het LRGD geregistreerde deskundigen. Op dit symposium hebben sprekers vanuit verschillende achtergrond hierop gereflectereerd.

10 jaar LRGD Deskundigen. Uitgave bij gelegenheid van het jaarlijkse symposium op 23 november 2017.
Gedrukte versie bestellen.

Bijdragen van de sprekers

LRGD-symposia onderscheiden zich tevens als zeer gewaardeerde netwerkbijeenkomsten. Zowel sprekers als bezoekers zijn afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

Programmaleiding
De programmaleiding was in handen van

 • dr.mr. P. Vos, gastdocent van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, en tevens Decaan van de Leyden School of Law & Economics en
 • Mr. Ing. N.M. Keijser, Secretaris LRGD


Sprekers

 • mr. Ch. Alberdingk Thijm, advocaat/partner Bureau Brandeis.
 • mw. mr. A.T. Dalen Gilhuijs, Directeur StAB Gerechtelijke Omgevingsdeskundigen.
 • dr. R. van Es, universitair docent Organisatiefilosofie aan de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UVA, zelfstandig consultant Cultuur, ethiek en politiek van Organisaties.
 • Prof. mr. Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Prof. mr. H. Franken, voorzitter Raad van Toezicht LRGD.
 • mr.ing. N.M. Keijser, Secretaris LRGD.
 • Prof.dr. H.L.G.J. Merckelbach, hoogleraar rechtspsychologie Universiteit Maastricht, lid Adviescommissie afgesloten strafzaken en auteur van het boek "Intuitie maakt meer kapot dan je lief is" (Prometheus), Lid Raad van Toezicht LRGD.
 • mr. E.P. Nas, voorzitter Commissie van Toelating LRGD.
 • drs. Ph.M. van Spaendonck RV, voorzitter PE Commissie LRGD.
 • Dr. J. Vis MBA CMC RV, voorzitter van het LRGD.
 • mr. F. Visser, televisierechter, voorheen kantonrechter rechtbank Noord-Holland, raadsheer plv Gerechteshof 's-Hertogenbosch, 
 • mr. Teun L. de Vries, senior raadsheer in de Centrale Raad van Beroep, plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, voorzitter van de Geschillencommissie van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).  

Doelgroep
(Gerechtelijk) Deskundigen, advocatuur en rechterlijke macht.

Permanente educatie

 • LRGD - 6 pe-punten.
 • NIVRE - 6 pe-punten.
 • MFN 5 punten categorie 2.
 • Advocaat-deelnemers kunnen zelf PO-punten aan deze cursus toerekenen als zij van mening zijn dat deze cursus hun vakbekwaamheid ten goede komt.
 • NBA - de accountant in business mag voor maximaal de helft van zijn PE-plicht ongestructureerde PE-activiteit registreren.

Programma

 • 09:30 - 10:00 Ontvangst
 • 10:00 - 10:20 Prof. mr. H. Franken
 • 10:20 - 10:35 drs. Ph.M. van Spaendonck RV
 • 10:35 - 10:50 mr. E.P. Nas
 • 10:50 - 11:05 Dr. J. Vis MBA CMC RV
 • 11:05 - 11:45 Ch. Alberdingk Thijm
 • 11:45 - 12:45 Lunch
 • 12:45 - 13:25 Prof.dr. H.L.G.J. Merckelbach, Biases, deskundigen en rechters.
 • 13:25 - 14:05 mr. F .Visser, Deskundig rechtspreken, een kostbare zaak. Naar een praktischer en eerlijker bekostiging van het deskundigenrapport
 • 14:05 - 14:45 dr. R. van Es, No-go Area, Theezakje of Post-it? Moreel verantwoord onderzoek door de gerechtelijk deskundige.
 • 14:45 - 15:00 Pauze
 • 15:00 - 15:30 mr. T.L. de Vries, Het Korosec-arrest en de gevolgen ervan voor het deskundigenbewijs.
 • 15:30 - 16:10 Prof. mr. Bart Jan van Ettekoven, de deskundige deskundige
 • 16:10 - 16:50 mw. mr. A.T. Dalen Gilhuijs, De StAB zet ramen en deuren open
 • 16:50 - 17:00 Vertegenwoordiger L4L
 • 17:00 - 17:30 Afsluitende netwerkborrel