10 jaar LRGD deskundigen: een evaluatie

Op 23 november 2017 organiseert het LRGD haar jaarlijkse symposium. In 2017 werken partijen, advocaten en de rechtspraak 10 jaar met bij het LRGD geregistreerde deskundigen. Op dit symposium zullen sprekers vanuit verschillende achtergrond hierop reflecteren.

Lees het artikel Lessen uit het Register van Gerechtelijke Deskundigen
Artikel in PDF

LRGD-symposia onderscheiden zich tevens als zeer gewaardeerde netwerkbijeenkomsten. Zowel sprekers als bezoekers zijn afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

Programmaleiding
De programmaleiding is in handen van

 • dr.mr. P. Vos, gastdocent van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, en tevens Decaan van de Leyden School of Law & Economics en
 • Mr. Ing. N.M. Keijser, Secretaris LRGD


Sprekers (nog niet compleet)

 • mr. Ch. Alberdingk Thijm, advocaat/partner Bureau Brandeis
 • mw. mr. A.T. Dalen Gilhuijs, Directeur StAB Gerechtelijke Omgevingsdeskundigen
 • dr. R. van Es, universitair docent Organisatiefilosofie aan de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UVA
 • Prof. mr. B.J. van Ettekoven, staatsraad in de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en onbezoldigd hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam
 • Prof. mr. H. Franken, voorzitter Raad van Toezicht LRGD
 • Prof.dr. H.L.G.J. Merckelbach, hoogleraar rechtspsychologie Universiteit Maastricht, lid Raad van Toezicht LRGD
 • drs. Ph.M. van Spaendonck RV, voorzitter PE Commissie LRGD
 • Dr. J. Vis MBA CMC RV, voorzitter van het LRGD
 • mr. F. Visser, bindend adviseur, v.m. 'rijdende rechter', v.m. kantonrechter Zaandam
 • mr. T.L. de Vries, senior raadsheer Centrale Raad van Beroep 

Doelgroep
(Gerechtelijk) Deskundigen, advocatuur en rechterlijke macht.

Permanente educatie
LRGD - 6 pe-punten
NIVRE - 4 pe-punten worden aangevraagd
Advocaat-deelnemers kunnen zelf PO-punten aan deze cursus toerekenen als zij van mening zijn dat deze cursus hun vakbekwaamheid ten goede komt
MFN 5 punten categorie 2 worden aangevraagd
NBA - de accountant in business mag voor maximaal de helft van zijn PE-plicht ongestructureerde PE-activiteit registreren

Kosten bij voorregistratie (vanaf opening voorregistratie tot en met 31 augustus 2017
Geregistreerd bij het LRGD: € 210,00 excl. BTW
Geregistreerd bij het NIVRE of NMI: € 210,00 excl. BTW
Cursist bij JPAO Leiden, SFM of LSLE: € 210,00 excl. BTW
Lid van de Rechterlijke macht: € 60,00 incl. BTW
Lid van NVVIR / VIRA: € 210,00 excl. BTW
Advocatuur: : € 210,00 excl. BTW
Overige deelnemers: € 335,00 excl. BTW

Kosten
Geregistreerd bij het LRGD: € 260,00 excl. BTW
Geregistreerd bij het NIVRE of NMI: € 260,00 excl. BTW
Cursist bij JPAO Leiden, SFM of LSLE: € 260,00 excl. BTW
Lid van de Rechterlijke macht: € 75,00 incl. BTW
Lid van NVVIR / VIRA: € 260,00 excl. BTW
Advocatuur: : € 260,00 excl. BTW
Overige deelnemers: € 385,00 excl. BTW

Inschrijving
Voorinschrijving mogelijk tegen gereduceerd tarief.

Programma
Nog niet bekend

Datum, tijd en locatie
23 november 2017, 10:00 – 16.30 uur
Jaarbeurs Utrecht, Supernova, Zaal Progess
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht