De deskundige in Europa

Op 22 november 2018 organiseerde het LRGD haar jaarlijkse symposium. Het onderwerp was "de deskundige in Europa"
In het ochtendprogramma belichtten sprekers uit België, Engeland en Spanje de werkwijze van deskundigen. In het middagprogramma gingen deelnemers met elkaar in debat over voorgelegde internationale casus. De internationale component kon zijn gelegen bij de partijen, het onderwerp, de experts of de expertise of de juridische procedure. Doel van het debat was kennis te nemen van de grensoverschrijdende aspecten waarmee de deskundige te maken krijgt.

Bijdragen van de sprekers

LRGD-symposia onderscheiden zich tevens als zeer gewaardeerde netwerkbijeenkomsten. Zowel sprekers als bezoekers zijn afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

Programmaleiding
De programmaleiding was in handen van dr.mr. P. Vos, gastdocent van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, en tevens Decaan van de Leyden School of Law & Economics en Mr. Ing. N.M. Keijser CDPO, Secretaris LRGD

Programma
10.00 – 10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee & registratie
10.30 – 10.45 uur: Opening symposium, namens het Bestuur LRGD, Nico Keijser
10.45 – 11.35 uur: Mr. Eddy Storms, Gerechtsdeskundigen en het deskundigenonderzoek in het Belgisch (en Vlaams) recht
11.35 – 12.25 uur: Rafael Orellana de Castro, Presentation of the Spanish Law - Main ideas of the expertise procedure
12.25 – 13.15 uur: Kay Linnell MBA FCA, An Expert Witness in Europe, from the perspective of a UK based Expert
13.15 – 14.15 uur: Lunch
14.15 - 16.30 uur: Middagprogramma parallelsessies:

 • Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving
  • Eric Feringa, Deskundige voor de civiele rechter in Curaçao
  • Gespreksleider: Sascha Dalen Gilhuijs
 • Kamer Financieel Economisch
  • Kay Linnell
  • Frank Erkens
  • Marc Broekema, Dynamiek als deskundige in Expert Committee benoemd door Europese Hof van Justitie
  • Tjebbe de Jong, Waardering naar Maleisisch recht bij de Rechtbank Rotterdam
  • Gespreksleider: Peter Vos
 • Kamer Mens en Medisch
  • John Beer
  • Wilma Duijst, Death on the Nile
  • Gespreksleider: Paul Dellemijn
 • Kamer Techniek en Varia
  • Rafa Orellana, Consequences of the principle of orality for experts who intervene before the Courts
  • Jan Meuwissen
  • Hans Bodegraven
  • Gespreksleider: John van den Elshout
 • Kamer Informatisering en Automatisering
  • Hans Mulder
  • Jacques Honkoop
  • Sieuwert van Otterloo
  • De sprekers belichten verschillende standpunten van een en dezelfde casus waarbij zij in verschillende hoedanigheden waren betrokken
  • Gespreksleider: Arno van Veen
 • Algemeen
  • Nico Keijser, do's en dont's bij de Nederlandse rechter 
  • Mini Moot Court, Erasmus Universiteit 

16.30 - 17.00 uur: Afsluitende borrel

Sprekers ochtendprogramma
Mr. Eddy Storms - Eerste Voorzitter DBRC Dienst van de (Vlaamse) Bestuursrechtscolleges. Docent ‘inleiding recht’ en ‘bestuursrecht’ Universiteit Gent, praktijklector KULeuven. Voormalig advocaat (Balie Leuven, 1981 – 2009) en plaatsvervangend rechter Rechtbank van Koophandel Leuven (1989 – 2009).

Rafael Orellana de Castro - Lawyer and expert on documents. Partner at "Gabinete Juridico pericial Orellana". President of the Catalan Association of Judiciary Experts. Representative for international affairs of the Spanish General Council of Judiciary Experts. Member of Executive Committee of European Expertise & Expert Institute (EEEI).

Kay Linnell MBA FCA - Forensic Accountant, Certified Fraud Examiner, Vice-Chairman of the Expert Witness Institute (EWI), Vice President of the European Expertise & Expert Institute (EEEI), Part time lecturer University of Portsmouth, Chartered Arbitrator and Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators, Accredited Mediator by the Centre for Effective Dispute Resolution, Chartered Accountant and Member of the ICAEW London Police Liaison Panel.