De deskundige in zijn element

Op 21 november 2019 organiseerde het LRGD haar jaarlijkse symposium. Het thema was "De deskundige in zijn element".
In het ochtendprogramma belichtten sprekers onderwerpen die relevant zijn voor het optreden als deskundige in alle vakgebieden. In het Middagprogramma konden deelnemers kiezen voor een gevarieerd programma binnen 5 Kamers van het LRGD.

LRGD-symposia onderscheiden zich als zeer gewaardeerde netwerkbijeenkomsten. Zowel sprekers als bezoekers zijn afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

Bijdragen van de sprekers

Programmaleiding
De programmaleiding was in handen van dr.mr. P. Vos, gastdocent van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, en tevens Decaan van de Leyden School of Law & Economics en Mr. Ing. N.M. Keijser CDPO, Secretaris LRGD

Programma
10.00 – 10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee & registratie
10.30 – 10.45 uur: Opening symposium
10.45 – 11.30 uur: (Concept)wetsvoorstel modernisering burgerlijk bewijsrecht, mr. J.M.I. (Jeanneke) Vink, Raadadviseur, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Wetgeving en Juridische Zaken
11.30 – 12.15 uur: De deskundige, het deskundigenonderzoek, het onderzoeksdossier en de AVG, Mr. P.C. van Schelven, zelfstandig juridisch adviseur BIJ PETER – Wet & Recht
12.15 – 13.15 uur: Lunch
Middagprogramma parallelsessies, Alle Kamers
13:15 – 14:15 uur: 1e spreker
14:15 – 15:15 uur: 2e spreker
15:15 – 15:30 uur PAUZE
15:30 – 16:30 uur: 3e spreker
16:30 – 16:45 uur: Afsluiting middagvoorzitters
16:45 – 17:15 uur: Napraten onder genot hapje en drankje

Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving, middagvoorzitter Dhr. mr. J.A.M.A. Sluysmans
- De aanvullingswet grondeigendom en de gerechtelijke deskundigen, mr. W.J.E. Van der Werf
- De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de gerechtelijk deskundige, Mr. I.P.A. (Ivo) van Heijst, advocaat en schadedeskundige 't Regthuys
- Vastgoeddeskundigen in het web van tuchtcolleges, Mr. ing. A.C.M.M. (Ad) van Heesbeen RT, jurist, rentmeester-taxateur Gloudemans 

Kamer Financieel Economisch, middagvoorzitter Dr.Mr. P. Vos
- De discounted cashflow waarderingsmethode in rechte betwist?!, Dhr. E. (Erik) in ’t Groen MSc RV, Senior Manager Business Restructuring PWC
- WHOA bezien als herstructureringsdeskundige (wh(o)at’s new?), Dhr. R. (Roelof) van der Wielen, sr. bedrijfsadviseur & partner UNO bedrijfsadviseurs BV.
- "Fact finding en gut feeling: een forensisch accountantsonderzoek nader belicht", Mw. S.A. (Sabrina) Tatli-van der Valk, Manager Forensic Services bij PwC.

Kamer Mens en Medisch, middagvoorzitter Drs. W.C.G. Blanken
Valkuilen bij expertise: ervaringen van de advocatuur, medische advisering en rechterlijke macht
Het middagprogramma binnen de Kamer Mens en Medisch stond in het teken van uitgebrachte expertiserapporten die aanleiding zijn tot problemen bij de verdere behandeling van een dossier. Drie sprekers zullen een bijdrage aan deze middag leveren. Achtereenvolgens spraken mr. D. Post, Eldermans en Geerts Advocaten, mr. M.A.G. van der Burgt, letselschade advocaat, en drs. J. Lok, medisch adviseur van verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden. Zij deelden waar zij tegenaan lopen op het moment dat een dergelijk expertiserapport wordt uitgebracht. Uiteraard was er bij elke spreker voldoende ruimte voor een interactieve discussie.

Kamer Techniek en Varia, middagvoorzitter Ing. C.G. Verdoorn re, FUEDI-ELAE
Toepassing van nieuwe onderzoeksmethoden
Inspectie van elektromotoren - ins and outs, M. Zanen, Bakker Repair
De rol van de advocaaat bij deskundigen onderzoeken, mr.E.W.J.M. van Niekerk, Van Niekerk Cieremans Advocaten

Kamer Informatisering en Automatisering, middagvoorzitter dr.ir. E.P. Tamminga RI BI
De knelpunten voor jurist, leverancier, afnemer en deskundige bij IT projecten. 
Het onderwerp was ook geschikt voor niet IT’ers.
- U. (Ubbo) van der Linde, Senior Projectmanager XCESS expertise center b.v.
- Drs. Th. (Theo) Speijers, ICT Director, Thesis Interim- & projectmanagement BV
- Mr. T. (Taco) Huizinga, advocaat/partner bij The Law Factor