Symposium 2021

Op 18 november 2021 organiseerde het LRGD haar jaarlijkse symposium. Het thema was "De kwaliteit van het deskundigenbericht".

Voor een gerechtelijk deskundige is ‘kwaliteit’ bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vanzelfsprekend. Maar wat is kwaliteit als het gaat om een deskundigenbericht? Vanuit welke invalshoek kijken we naar kwaliteit? En wie kijkt daar naar? Is het deskundigenbericht een voor de rechter toegankelijke weergave van het onderzoek, of moet de rechter het maar doen met hoe het opgeschreven is? Hoe is het onderzoek methodologisch opgebouwd? Is het systematisch en scherp analytisch van structuur? Hoe leg je dat op de juiste wijze schriftelijk vast? Gaat het om taal en stijl? Gaat het om helder en duidelijk formuleren?  Welke technische berekeningen staan in het bericht zelf en wat staat in een bijlage, om een efficiënte leesbaarheid voor de rechter te bevorderen? Wanneer en hoeveel nut heeft het gebruikmaken van het Model deskundigenbericht bij het vastleggen van het onderzoek?
Diverse sprekers hebben aan deze uiteenlopende aspecten aandacht besteed.

Zowel sprekers als bezoekers waren afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

Bijdragen van de sprekers.

Programmaleiding
De programmaleiding was in handen van dr.mr. P. Vos en Mr. Ing. N.M. Keijser CDPO.

Programma
13:45 – 14:00 uur: Digitale inloop
14:00 – 17:00 uur: Inhoudelijke programma met verschillende sprekers. Het programma wordt onderbroken door korte pauzes.


Kamer Techniek en Varia, voorzitter Dhr. ing. C.G. Verdoorn re, FUEDI-ELAE

 • Dhr. Jan Koers - Kiwa. "Wat is kwaliteit?"
 • Dhr. Mr. Philip Vroegrijk - Rassers advocaten. "Kwaliteit van het Deskundigenbericht gezien vanuit het standpunt van de advocaat."

Kamer Algemeen, voorzitter Mr.Dr. R. Koenraad.
Onder leiding van Rens Koenraad gingen de sprekers in debat met elkaar en met de deelnemers over de position paper "De rechter weet niet wat hij niet weet over wat ook de deskundige niet weet".

 • Mr. E. van den Bogaard. Ed van den Bogaard is advocaat bij Westhoff Advocaten te Amsterdam, voorzitter van de Adviescommissie bestuursrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en bestuurslid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrechtadvocaten. Hij is vaste annotator van het tijdschrift Uitspraken Sociale Zekerheid «USZ».
 • mr. T.L. de Vries. Teun de Vries is werkzaam geweest als senior raadsheer in de Centrale Raad van Beroep en als plv voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Hij is nu nog actief als raadsheer plv in de Centrale Raad van Beroep en als voorzitter van enkele geschillencommissies.
 • Mr. Dr. W.A. Faas. Jim Faas is verzekeringsarts en jurist. Hij is verbonden aan het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (als lid-beroepsgenoot). Tot 2020 werkte hij bij het UWV als medisch adviseur directoraat Bezwaar en Beroep. Hij is docent in de beroepsopleiding voor bedrijfs- en verzekeringsartsen (NSPOH en SGBO) en bij de SSR en de NVMSR.

Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving, voorzitter Dhr. mr. J.A.M.A. Sluysmans

 • mr. H.J.A. (René) van Hoogmoed RT, rentmeester NVR, Directeur Hoogstate Taxateurs o/z en Rentmeesters B.V. te Nijverdal; "Een deskundigenrapport: wat mag kwaliteit kosten?"
 • mr. Sam Schuite, Werkzaam als promovendus/PhD-candidate aan de vaksectie Bestuursrecht en het onderzoeks-centrum voor Staat en Recht (SteR) van de Radboud Universiteit Nijmegen; "Kwaliteit; van containerbegrip naar toetsingskader
 • mevrouw mr. R.C.K. (Carola) van Andel, advocaat bij Nysingh advocaten en notarissen N.V.; “Advies van deskundigen: ervaringen uit de praktijk”


Kamer Financieel Economisch, voorzitter Dhr. F.J. Erkens RFA FFE
Het programma van de kamer Financieel economisch belichtte de kwaliteit van het rapport vanuit Engels en Nederlands perspectief. De ervaren deskundigen Bart Bruin RA en Dr. Thomas Walford gaven eerst afzonderlijk hun visies op de context waarbinnen rapporten worden opgesteld en de factoren die bepalend kunnen zijn voor de kwaliteit van de rapporten. Aansluitend hebben Bart Bruin en Thomas Walford met elkaar en met de deelnemers aan de hand van vragen de gelijkenissen en verschillen en de voor- en nadelen van de situaties in beide landen besproken.

 • Bart Bruin RA, Partner Integis
 • Dr. Thomas Walford, Chief Executive Officer Expert Evidence


Kamer Mens en Medisch, voorzitters Dhr. B. Hagoort en A.L. van Summeren
Arbeidsdeskundigen, maar ook bijvoorbeeld ergotherapeuten en herstelcoaches moeten het, gedurende hun werkzaamheden in letselzaken, meestal doen met beperkte medische informatie. In het letselschade behandelingsproces worden medische expertises naar achteren geschoven. Kort na het ontstaan van het letsel kan best al iets zinnigs gezegd kan worden over de verwachtingen naar de toekomst voor het slachtoffer. Dit hoeft herstel en genezing niet in de weg te staan. Wel bevordert het een meer gerichte aanpak door deskundigen die zich bezig houden met re-integratie in brede zin. 
Aan de hand van vier prikkelende stellingen gingen de voorzitters in debat met de deelnemers. Zij probeerden helder te krijgen, af te tasten, wat een medicus nodig heeft om niet alleen de bekende standaard vraagstellingen te beantwoorden, maar ook wat hij nodig heeft om een “blik in de toekomst” te geven ten aanzien van de ontwikkelingen van het letsel. 

Sprekers:

 • Dhr. Joachim Lok
 • Dhr. P.E. Hulsen
 • Dhr. P.L. van der Ham


Bijdragen van de sprekers
De bijdragen van de sprekers en eventuele aanvullende documentatie zijn op de website van het LRGD gepubliceerd.​
U kunt deze zelf afdrukken wanneer u daar behoefte aan hebt.
Bijdragen van de sprekers.

Permanente Educatie:
LRGD: 4 PE punten.
Advocaat-deelnemers kunnen zelf PO-punten aan deze cursus toerekenen als zij van mening zijn dat deze cursus hun vakbekwaamheid ten goede komt
MFN: 4 punten categorie 2.
NBA: de accountant in business mag per kalenderjaar maximaal 20 uren aan ongestructureerde PE-activiteit registreren.