Symposium 2024

Op 28 november 2024 organiseert het LRGD haar jaarlijkse symposium. Het thema is "Deskundige in turbulente tijden".

Op veel fronten zijn de huidige jaren te kenmerken als ‘turbulente tijden’. In veel vakgebieden zijn grote veranderingen gaande, bijvoorbeeld door de inzet van kunstmatige intelligentie. Zoals al eerder aan de orde is geweest in de reeks van symposia van het LRGD, leggen ook maatschappelijke ontwikkelingen druk op deskundigen. Partijen zien meer toe op de werkwijze van deskundigen en schromen niet hen daarop aan te spreken. Een goed onafhankelijk en onbevooroordeeld onderzoek op locatie kan daardoor soms moeizaam plaatsvinden. De druk van aansprakelijk gesteld te worden, tijdens of na het optreden als deskundige, blijft deskundigen bezighouden.

Maar hoe gaan we om met onze eigen intelligentie? Weten hoe ons brein werkt kan behulpzaam zijn bij het uitvoeren van het onderzoek. Geeft jurisprudentie deskundigen het vertrouwen dat, wanneer zij op de juiste wijze acteren tijdens het onderzoek, het met die aansprakelijkheid wel meevalt? Kunnen daaruit aanwijzingen worden gedestilleerd die deskundigen helpen om Rechtsvordering en de Leidraad beter toe te passen?

Dit symposium adresseert deze onderwerpen en geeft antwoord op deze en andere vragen.

Zowel sprekers als bezoekers zijn afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

Programmaleiding
De programmaleiding is in handen van Dr.Mr. P. Vos en Mr.Ing. N.M. Keijser CDPO.

Programma (voorlopig)
11:45 - 13:00 Ontvangst, registratie en lunch
13:00 - 13:05 J.M. de Wit RV MRICS, Opening symposium en welkom
13:05 - 13:10 Mr.ing. N.M. Keijser CDPO, Project Bejegening van deskundigen
13:10 - 14:00 Mr. drs. Marloes G.J. ter Huurne, Een deskundig brein in de juridische context
14:00 - 14:45 Mr. A. Hammerstein, Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht, voor deskundigen
14:45 - 15:00 PAUZE
15:00 - 15:45 Drs. J. Smits, AI en rechtspraak: kansen en bedreigingen.
15:45 - 16:30 Drs F.J. Kist, Balanceren op de Grens van AI: Kansen en Uitdagingen voor Gerechtelijke Deskundigen.
16:30 - 17:10 Nog nader te bepalen, “Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid van gerechtelijk deskundige.”
17:10 - 17:15 Afsluiting
17:15 - 17:45 Borrel

Over de sprekers
Marloes ter Huurne (1977) studeerde Rechten aan de Universiteit van Maastricht en Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Deze twee vakgebieden combineert ze door de gedragswetenschap te verwerken in cursussen, trainingen en coachtrajecten voor juristen. Sinds 2013 is ze als vaardighedentrainer en mentor verbonden aan de Beroepsopleiding Advocaten en sinds 2022 is ze hoofddocent Communicatieve vaardigheden en Onderhandelen bij de Law Firm School. Daarnaast verzorgt Ter Huurne lezingen, workshops en vaardighedencursussen over onder meer leiderschap, timemanagement, onderhandelen, culturele intelligentie en effectief presenteren in de juridische context. Ook begeleidt ze intervisiebijeenkomsten. Ter Huurne hecht veel waarde aan het evidence based toepassen van de gedragswetenschap en heeft zichzelf als missie gesteld de juridische wereld hier meer bekend mee te maken.

Alfred Hammerstein was onder andere raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Hij was voorzitter van de expertgroep Modernisering Burgerlijk Bewijsrecht, die het wetsvoorstel Modernisering burgerlijk bewijsrecht heeft voorbereid.

Jos Smits is een ervaren adviseur op directieniveau in de publieke sector. Al meer dan 25 jaar betrokken bij strategische ICT-vraagstukken zoals digitale soevereiniteit, digitale transformatie en Artificial Intelligence. Heeft diepgaande kennis van ICT en verbindt dit met vraagstukken uit het juridische domein zoals toegankelijkheid, openbaarheid en onafhankelijkheid van de rechtspraak. Sinds 2019 is hij werkzaam bij de Raad voor de rechtspraak, als Strategisch adviseur IT. Hij heeft de digitaliseringsstrategie en de datastrategie van de Rechtspraak ontwikkeld.

Floor Kist is een consultant voor verantwoord AI in de publieke sector, onderzoeker interactive intelligence in het sociaal domein, en auteur van "AI voor Bestuurders in de Publieke Sector: Verantwoordelijkheid en Opdrachtgeverschap." Als voormalig wethouder en consultancy directeur wil hij technologie voor maatschappelijke vraagstukken inzetten.
Lezing Floor Kist: Dat kunstmatige intelligentie in 2023 daadwerkelijk is doorgebroken hoeven we u niet te vertellen. Welke effecten dit heeft op de samenleving, voor bepaalde beroepen, en voor de rechtspraak begint langzaam aan duidelijk te worden. Worden bezwaarschriften met AI geschreven? Worden de partijen in een zaak ondersteund door AI? Bekritiseren partijen de gerechtelijk deskundigen met AI? Op welke manier kunnen gerechtelijk deskundigen AI op een verantwoorde manier inzetten. Na een korte introductie van AI, en enkele voorbeelden, gaat Kist graag met u in gesprek om in te zoomen op de echte vraagstukken die de rechtspraak en gerechtelijk deskundigen bezig houden.

 

Datum, tijd en locatie
Donderdag 28 november 2024,
Ontvangst met lunch 11:45
Aanvang symposium 13:00
Hotel Houten
Hoofdveste 25, Houten

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 200,00 exclusief BTW
Leden van de rechterlijke macht betalen € 75,00 inclusief BTW
 

Permanente educatie

 Deelname kwalificeert voor 4 LRGD PE-Punten.
 Deelname kwalificeert voor 3 NVR studiepunten
NOvA - Advocaat-deelnemers kunnen zelf PO-punten aan deze cursus toerekenen als zij van mening zijn dat deze cursus hun vakbekwaamheid ten goede komt.
NBA - Met het opstellen van uw PE-portfolio heeft u veel verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de vorm en inhoud van de PE-activiteiten.
NIRV - Punten worden aangevraagd.

 

Aanmelden
U kunt zich via dit formulier aanmelden