Bijdragen sprekers van het LRGD-Symposium 2022

Op deze pagina volgen later de bijdragen van het LRGD Symposium 17 november 2022

1. Programma LRGD Symposium 2022
2. Deelnemerslijst. Deelnemerslijsten worden niet gepubliceerd. Deelnemers kunnen een deelnemerlijst van de Kamer waaraan ze deelnamen na afloop van het Symposium opvragen bij de Secretaris. De informatie is uitsluitend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de lijst of inhoud daarvan aan derden beschikbaar te maken.

A. Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving
B. Kamer Financieel Economisch
C. Kamer Mens en Medisch
D. Kamer Techniek en Varia
E. Kamer Algemeen