Bijdragen sprekers van het LRGD-Symposium 2022

Bijdragen sprekers LRGD Symposium 17 november 2022

1. Programma LRGD Symposium 2022
2. Deelnemerslijst. Deelnemerslijsten worden niet gepubliceerd. Deelnemers kunnen een deelnemerlijst van de Kamer waaraan ze deelnamen na afloop van het Symposium opvragen bij de Secretaris. De informatie is uitsluitend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de lijst of inhoud daarvan aan derden beschikbaar te maken.

Plenaire programma (Zaal: Sydney 1 + 2, 1e etage)
Mr.Ing. Nico M. Keijser CDPO, Inleiding, resultaten enquete bejegening deskundigen.
Meer informatie over de enquête en artikelen
Mr. G.C. Endedijk, Ik ben het niet met u eens. Wat mag ik doen? 
Mw. Mr. Caroline Koetsenruijter, Jij moet je bek houden!

A. Kamer Techniek en Varia (Zaal: Melbourne 2, 1e etage)
ir. W.A.B. Meiborg – Energeo BV.
mr. P.R. van der Vorst – Van Niekerk Cieremans Advocaten.
Mr. P.R. van der Vorst, Beroepsaansprakelijkheid van de gerechtsdeskundige; aansprakelijk voor gebrekkige opdrachtvervulling?
mr. J.M.W.H. Bindels & mr. R. Postma – Dirkzwager Advocaten, notarissen en fiscalisten.

B. Kamer Financieel Economisch (Zaal: Sydney 1, 1e etage) 
Drs.Ing. T.G. Krol RA, Een deskundige krijg je niet op de verkeerde weg.
Mr. P.D. Olden, Advocaat Nauta Dutilh, Erebaan of hondenbaan?
Marjolijn van Oordt, Woorden zijn sterker dan geld of het recht.

C. Kamer Algemeen (Zaal: Atlanta, 2e etage)
Mr. R.A. (Renate) Dozy, senior raadsheer, Deskundigen en rechter.
Mr. Mariska Kool, Het perspectief van de advocaat.
Mr.Dr. C. (Caroline) Raat MA, Toxisch gedrag, gevolgen, oorzaken en oplossingen.
De deskundige in het bestuursrecht, Erkens en Raat, tijdschrijft voor praktisch bestuursrecht, nummer 5-6, augustus 2022, SDU

D. Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving (Zaal: Sydney 2, 1e etage)
Mr. M.J.H.M. Verhoeven, Wijzigingen voor de rechtspraak onder de Omgevingswet.
Mr. W.J.E. van der Werf, Wijzigingen in de Omgevingswet.
Ing. T. van der Meulen, Discussie over ervaringen van de aanwezigen, de gevolgen die deze ervaringen hebben voor de deskundigen.

E. Kamer Mens en Medisch (Zaal: Sydney 3, 1e etage)
A.L. van Summeren, Van feiten / informatie naar Waarheid.
Mr. dr. E.J. (Erik-Jan) Wervelman, Valkuilen voor deskundigen.
Mr. L.F.A. (Bert) Husson, De Leidraad getoetst door de Rechter.