Bijdragen sprekers van het LRGD-Symposium 2023

Bijdragen sprekers LRGD Symposium 23 november 2023

1. Programma LRGD Symposium 2023
2. Deelnemerslijst. Deelnemerslijsten worden niet gepubliceerd. Deelnemers kunnen een deelnemerlijst van de Kamer waaraan ze deelnamen na afloop van het Symposium opvragen bij de Secretaris. De informatie is uitsluitend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de lijst of inhoud daarvan aan derden beschikbaar te maken.