De deskundige in zijn element

Op 21 november 2019 organiseert het LRGD haar jaarlijkse symposium. Het thema is "De deskundige in zijn element".
In het ochtendprogramma belichten sprekers onderwerpen die relevant zijn voor het optreden als deskundige in alle vakgebieden. In het Middagprogramma kunnen deelnemers kiezen voor een gevarieerd programma binnen 5 Kamers van het LRGD.

LRGD-symposia onderscheiden zich als zeer gewaardeerde netwerkbijeenkomsten. Zowel sprekers als bezoekers zijn afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

Programmaleiding
De programmaleiding is in handen van dr.mr. P. Vos, gastdocent van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, en tevens Decaan van de Leyden School of Law & Economics en Mr. Ing. N.M. Keijser CDPO, Secretaris LRGD

Programma
10.00 – 10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee & registratie
10.30 – 10.45 uur: Opening symposium
10.45 – 11.30 uur: (Concept)wetsvoorstel modernisering burgerlijk bewijsrecht, mr. J.M.I. (Jeanneke) Vink, Raadadviseur, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Wetgeving en Juridische Zaken
11.30 – 12.15 uur: De deskundige, het deskundigenonderzoek, het onderzoeksdossier en de AVG, Mr. P.C. van Schelven, zelfstandig juridisch adviseur BIJ PETER – Wet & Recht
12.15 – 13.15 uur: Lunch
Middagprogramma parallelsessies, Alle Kamers
13:15 – 14:15 uur: 1e spreker
14:15 – 15:15 uur: 2e spreker
15:15 – 15:30 uur PAUZE
15:30 – 16:30 uur: 3e spreker
16:30 – 16:45 uur: Afsluiting middagvoorzitter

Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving, middagvoorzitter Dhr. mr. J.A.M.A. Sluysmans
- mr. W.J.E. Van der Werf
- De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de gerechtelijk deskundige, Mr. I.P.A. (Ivo) van Heijst, advocaat en schadedeskundige 't Regthuys
- Vastgoeddeskundigen in het web van tuchtcolleges, Mr. ing. A.C.M.M. (Ad) van Heesbeen RT, jurist, rentmeester-taxateur Gloudemans 

Kamer Financieel Economisch, middagvoorzitter Dr.Mr. P. Vos
- De discounted cashflow waarderingsmethode in rechte betwist?!, Dhr. E. (Erik) in ’t Groen MSc RV, bedrijfsadviseur Kruger
- WHOA bezien als herstructureringsdeskundige (wh(o)at’s new?), Dhr. R. (Roelof) van der Wielen, sr. bedrijfsadviseur & partner UNO bedrijfsadviseurs BV.
- n.n.b., Sabrina Tatli - van der Valk

Kamer Mens en Medisch, middagvoorzitter Drs. W.C.G. Blanken
Valkuilen bij expertise: ervaringen van de advocatuur, medische advisering en rechterlijke macht
Het middagprogramma binnen de Kamer Mens en Medisch, zal in het teken staan van uitgebrachte expertiserapporten die aanleiding zijn tot problemen bij de verdere behandeling van een dossier. Drie sprekers, die elk een verschillende betrokken partij vertegenwoordigen, zullen een bijdrage aan deze middag leveren. Achtereenvolgens zullen mw. mr. drs. M.A.G. van der Burgt, letselschade advocaat bij Dr. Mr. Verkruisen Advocaten, dhr. drs. J. Lok, medisch adviseur van verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd, en een lid van de rechterlijke macht delen waar zij tegenaan lopen op het moment dat een dergelijk expertiserapport wordt uitgebracht. Uiteraard zal er bij elke spreker voldoende ruimte zijn voor een interactieve discussie. Het belooft een geanimeerde middag te worden.

Kamer Techniek en Varia, middagvoorzitter Ing. C.G. Verdoorn re, FUEDI-ELAE
Toepassing van nieuwe onderzoeksmethoden
- Onderzoek dmv satelliet metingen
- Inspectie en metingen dmv drones
- AAOCC-Criteria: Betrouwbaar onderzoek op internet 

Kamer Informatisering en Automatisering, middagvoorzitter dr.ir. E.P. Tamminga RI BI 
De knelpunten voor jurist, leverancier, afnemer en deskundige bij IT projecten. 
Het onderwerp is ook geschikt voor niet IT’ers
- U. (Ubbo) van der Linde, Senior Projectmanager XCESS expertise center b.v.
- Drs. Th. (Theo) Speijers, ICT Director, Thesis Interim- & projectmanagement BV
- Mr. T. (Taco) Huizinga, advocaat/partner bij The Law Factor

Locatie
Het symposium wordt gehouden in Hotel Houten (Hoofdveste 25, 3992 DH Houten)

Kosten
Tot en met 30 september 2019 geldt een gereduceerd voorinschrijvingstarief.
Geregistreerd bij het LRGD, NRE of NMI € 210,00 excl. btw
Cursist bij JPAO Leiden, SFM of LSLE € 210,00 excl. btw
Advocatuur € 210,00. excl btw
Lid van de rechterlijke macht € 50,00 incl. btw
Overige deelnemers € 300,00 excl. btw

Na 30 september 2019 bedragen de tarieven:
Geregistreerd bij het LRGD, NRE of NMI € 260,00 excl. btw
Cursist bij JPAO Leiden, SFM of LSLE € 260,00 excl. btw
Advocatuur € 260,00. excl btw
Lid van de rechterlijke macht € 60,00 incl. btw
Overige deelnemers € 375,00 excl. btw
 

Aanmelden
Aanmelden via dit formulier