Symposium 2020

Op 19 november 2020 organiseert het LRGD haar jaarlijkse symposium. Het thema is "De kwaliteit van het deskundigenbericht".

Voor een gerechtelijk deskundige is ‘kwaliteit’ bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vanzelfsprekend. Maar wat is kwaliteit als het gaat om een deskundigenbericht? Vanuit welke invalshoek kijken we naar kwaliteit? En wie kijkt daar naar? Gaat het om taal en stijl? Gaat het om helder en duidelijk formuleren? Gaat het om hoe toegankelijk de weergave van het onderzoek in het deskundigenbericht voor de rechter is, of moet de rechter het maar doen met hoe het opgeschreven is? Hoe is het onderzoek methodologisch opgebouwd? Is het systematisch en scherp analytisch van structuur? Hoe leg je dat op de juiste wijze schriftelijk vast? Welke technische berekeningen staan in het bericht zelf en wat staat in een bijlage, om een efficiënte leesbaarheid voor de rechter te bevorderen? Wanneer en hoeveel nut heeft het gebruikmaken van het Model deskundigenbericht bij het vastleggen van het onderzoek?

Er zijn de nodige gezichtspunten om over van gedachten te wisselen. Diverse sprekers zullen aan deze uiteenlopende aspecten aandacht besteden.

In verband met Corona is de gebruikelijke programmering van het plenaire ochtendprogramma geschrapt. Het programma start en eindigt op verschillende tijden met een gedifferentieerd middagprogramma met verschillende vakgebieden en aandachtsvelden per Kamer.
LRGD-symposia onderscheiden zich als zeer gewaardeerde netwerkbijeenkomsten. Zowel sprekers als bezoekers zijn afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

Programmaleiding
De programmaleiding is in handen van dr.mr. P. Vos en Mr. Ing. N.M. Keijser CDPO.

Programma
10.00 – 10.30 uur: Aanvang lezingen verschillende Kamers, verspreid over de tijd
11:45 – 13:15 uur: Aanvang lunch verschillende Kamers, verspreid over de tijd
14:45 –  15:15 uur: Eindtijd verschillende Kamers, verspreid over de tijd

aanvang 10:00 uur
Kamer Techniek en Varia, middagvoorzitter Dhr. ing. C.G. Verdoorn re, FUEDI-ELAE
Kamer Algemeen, middagvoorzitter Mr.Dr. R. Koenraad.

Aanvang 10:15 uur
Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving, middagvoorzitter Dhr. mr. J.A.M.A. Sluysmans

Aanvang 10:30 uur
Kamer Financieel Economisch, middagvoorzitter drs. Ariën Oskam RA CFE
Kamer Mens en Medisch, middagvoorzitter Dhr. Drs. W.C.G. Blanken

Bijdragen van de sprekers
De bijdragen van de sprekers en eventuele aanvullende documentatie worden op de website van het LRGD gepubliceerd.​
U kunt deze zelf afdrukken wanneer u daar behoefte aan hebt.
De bijdragen worden op deze pagina beschikbaar gemaakt.

Kosten:
Tot en met 30 september 2020 kan worden aangemeld tegen het voorinschrijvingstarief.
Geregistreerd bij het LRGD: € 225,00 excl.btw.
Geregistreerd bij NIVRE of MfN: € 225,00 excl.btw.
Cursist bij JPAO Leiden: € 225,00 excl.btw.
Lid van de rechterlijke macht: € 60,00 incl.btw.
Advocatuur: € 225,00 excl.btw.
Overige deelnemers: € 225,00 excl.btw.
Uitnodiging bestuur: geen kosten

Na 30 september bedragen de kosten:
Geregistreerd bij het LRGD: € 275,00 excl.btw.
Geregistreerd bij NIVRE of MfN: € 275,00 excl.btw.
Cursist bij JPAO Leiden: € 275,00 excl.btw.
Lid van de rechterlijke macht: € 60,00 incl.btw.
Advocatuur: € 350,00 excl.btw.
Overige deelnemers: € 350,00 excl.btw.
Uitnodiging bestuur: geen kosten

Permanente Educatie:
LRGD: 4 PE punten.
Advocaat-deelnemers kunnen zelf PO-punten aan deze cursus toerekenen als zij van mening zijn dat deze cursus hun vakbekwaamheid ten goede komt
MFN: 4 punten categorie 2 worden aangevraagd.
NBA: de accountant in business mag per kalenderjaar maximaal 20 uren aan ongestructureerde PE-activiteit registreren

Datum tijd en lokatie:
19 november 2020, 10:00 - 15:15 uur
Hotel Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten

Aanmelden:
U kunt zich hier aanmelden