Bijdragen sprekers van het LRGD-Symposium 2017

  Algemeen Programma
     
A Prof. mr. H. Franken A1 - Voorblad
A2 - Presentatie
     
B drs. Ph.M. van Spaendonck RV
     
C mr. E.P. Nas C1 - Voorblad
C2 - Presentatie
     
D Dr. J. Vis MBA CMC RV D1 - Voorblad
     
E Ch. Alberdingk Thijm   E1 - Voorblad
E2 - Presentatie
     
F Prof.dr. H.L.G.J. Merckelbach
     
G mr. F .Visser G1 - Voorblad
     
H dr. R. van Es H1 - Voorblad
H2 - Presentatie
H3 - Informatie spreker  
     
I mr. T.L. de Vries
     
J Prof. mr. B.J. van Ettekoven J1 - Voorblad
J2 - Presentatie
     
K mw. mr. A.T. Dalen Gilhuijs K1 - Voorblad
     
L Lawers 4 Lawyers Informatiefolder
     
  Aanvullend Tijdens het symposium is toegezegd dit artikel hier op te nemen
Kwaliteitsborging van deskundigenberichten in het civiel recht, Trema februari 2014