Symposium 2022

Op 17 november 2022 organiseert het LRGD haar jaarlijkse symposium. Het thema is "Deskundig op de verkeerde weg".

In verreweg de meeste gevallen is een van de partijen content met het deskundigenbericht. Logischerwijze is dat niet de partij die meent in het deskundigenbericht zijn ongelijk te zien genoteerd.
In veel minder gevallen zijn beide partijen tevreden of beide partijen ontevreden. 
Maar wat als een of beide partijen stellen dat de deskundige het hoe dan ook bij het verkeerde eind heeft? Wat als de deskundige deels is uitgegaan van informatie op basis waarvan hij – bewust of onbewust – op een verkeerd spoor is gezet? Maakt het dan nog uit wie dat verkeerde spoor heeft uitgezet? Wat als de deskundige op grond van druk of intimidatie is gekomen tot het opgestelde deskundigenbericht?
In dit symposium gaan de sprekers in op verschillende vormen van “verkeerd spoor”. Er is aandacht voor deskundigen onder druk, deskundigen die zijn geïntimideerd, bedreigd of belaagd.

Zowel sprekers als bezoekers zijn afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

Programmaleiding
De programmaleiding is in handen van dr.mr. P. Vos en Mr. Ing. N.M. Keijser CDPO.

Plenair ochtendprogramma
10.00 – 10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee & registratie
10.30 – 10.45 uur: J.M. de Wit RV MRICS, Opening symposium en welkom
10.45 – 11:00 uur: Mr.Ing. Nico M. Keijser CDPO, Inleiding, resultaten enquete bejegening deskundigen
11.00 – 11.45 uur: Mr. G.C. Endedijk, Lennox Litigation, Ik ben het niet met u eens. Wat mag ik doen? 
11.45 – 12.45 uur: Caroline KoetsenruijterJij moet je bek houden!

12.45 – 13.45 uur: Lunch

Middagprogramma parallelsessies
Kamer Techniek en Varia, middagvoorzitter dhr. ing. C.G. Verdoorn re, FUEDI-ELAE

Kamer Financieel Economisch, middagvoorzitter dhr. R. Rozekrans RA 

 • Drs.Ing. T.G. Krol RA, Managing Director Expert Services Kroll Amsterdam, Een deskundige krijg je niet op de verkeerde weg.
  Ondertitel: De onafhankelijke deskundige, benoemd door de rechter, heeft voldoende waarborgen om eventuele druk of foutieve informatie, van een van beide partijen te weerstaan of te onderkennen? 
  Tjeerd Krol is Managing Director bij Kroll Expert Services in Amsterdam. Tjeerd heeft zich als registeraccountant gespecialiseerd in de financiële component van complexe juridische geschillen in binnen en buitenland. Tjeerd is ingeschreven in het LRGD-register.
 • Mr. P.D. Olden, Advocaat Nauta Dutilh
  Paul Olden (NautaDutilh) is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke geschillen, zoals transactie-gerelateerde geschillen, aandeelhoudersgeschillen, de uitkoop van minderheidsaandeelhouders en bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid. Paul procedeert in eerste aanleg en in hoger beroep, ook bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. Paul studeerde in 1995 af aan de Universiteit Leiden. Hij is advocaat sinds 1995, begon bij NautaDutilh in april 2003 en werd partner op 1 januari 2006.
 • Marjolijn van OordtWoorden zijn sterker dan geld of het recht
  Marjolijn van Oordt is expert op het gebied van crisisbeheersing, stakeholdermanagement en media. Zij heeft bestuurders en toezichthouders bijgestaan in meer dan 200 crisissituaties en komt het best tot haar recht bij complexe dossiers op het snijvlak van publiek-private vraagstukken waar de belangen groot zijn en veel actoren actief zijn. Naast haar praktijk als crisis expert, vervult Marjolijn verschillende bestuurlijke en toezichthoudende rollen.

Kamer Algemeen, middagvoorzitter dhr. mr.ing. Nico M. Keijser CDPO

 • Mr. R.A. (Renate) Dozy, senior raadsheer, Hof Arnhem-Leeuwarden
 • Mr. Mariska Kool, The Data Lawyers
 • Mr.Dr. C. (Caroline) Raat MA, workshop toxisch gedrag, gevolgen, oorzaken en oplossingen

Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving, middagvoorzitter mw. Mr. A.T. Dalen Gilhuijs

 • Mr. M.J.H.M. Verhoeven, senior rechter Rechtbank Oost-Brabant, Wijzigingen voor de rechtspraak onder de Omgevingswet.
 • Mr. W.J.E. van der Werf, Partner Van der Feltz Advocaten, auteur “Onteigening onder de Omgevingswet”, Wijzigingen in de Omgevingswet.
 • Ing. T. van der Meulen, Omgevingsrechtsdeskundige en lid Management Team STAB, Deskundigen onder druk. Discussie over ervaringen van de aanwezigen, de gevolgen die deze ervaringen hebben voor de deskundigen.

Kamer Mens en Medisch, middagvoorzitters Dhr. B. Hagoort 

 • Mr. dr. E.J. (Erik-Jan) Wervelman, Advocaat, plv Raadsheer, vh voorzitter Arbeidsdeskundig Tuchtcollege, titel n.n.b.
 • Mr. L.F.A. (Bert) Husson, vm raadsheer en voorzitter Arbeidsdeskundig Tuchtcollege, titel n.n.b.
 • A.L. van Summeren, registerarbeidsdeskundige / gerechtelijk deskundige, titel n.n.b.


13:45 – 14:45 uur: 1e spreker
14:45 – 15:45 uur: 2e spreker
15:45 – 16:00 uur: PAUZE
16:00 – 17:00 uur: 3e spreker
17:00 – 17:15 uur: Afsluiting middagvoorzitters

17:15 – 18:00 uur: Napraten onder genot hapje en drankje

Locatie
Het Symposium vindt plaats in Valk Houten.
Hoofdveste 25
3992 DH  Houten

Bijdragen van de sprekers
De bijdragen van de sprekers en eventuele aanvullende documentatie worden t.z.t. op de website van het LRGD gepubliceerd.​
U kunt deze zelf afdrukken wanneer u daar behoefte aan heeft.
Bijdragen van de sprekers.

Permanente Educatie:
LRGD: 6 PE punten.
Advocaat-deelnemers kunnen zelf PO-punten aan deze cursus toerekenen als zij van mening zijn dat deze cursus hun vakbekwaamheid ten goede komt
MFN: 5 punten categorie 2.
NBA: de accountant in business mag per kalenderjaar maximaal 20 uren aan ongestructureerde PE-activiteit registreren.

Aanmelden voor het symposium kan hier