Symposium 2023

Op 23 november 2023 organiseert het LRGD haar jaarlijkse symposium. Het thema is "Conflicterende gedrags- en beroepsregels?".

Verreweg de meeste gerechtelijke deskundigen zijn op grond van het lidmaatschap van de vaktechnische beroepsorganisatie gebonden aan gedrags- en beroepsregels. Het kan voorkomen dat verplichtingen in de beroepsregels contrair zijn aan die in de gedragscode voor gerechtelijke deskundigen.
Hoe gaat de deskundige om met instructies van de gerechtelijke opdrachtgever die niet in lijn zijn met de heersende beroepsopvattingen of die onvoldoende duidelijk zijn? Of met instructies voor het onderzoek dat op basis van de beroepsregels eigenlijk op andere wijze uitgevoerd moeten worden? Wat als een van de partijen (of een derde) een klacht indient op grond van de beroepsregels, terwijl de deskundige op dat moment werkzaam is binnen de omgeving van een deskundigenonderzoek? Is beoordeling door de tuchtraad of de klachtinstelling dan zonder meer af te doen als ‘niet ontvankelijk’ of is - gelijktijdige - beoordeling onder een ander beoordelingskader gerechtvaardigd? 
Er lijkt een tendens dat deskundigen zich uitschrijven bij beroepsorganisaties vanwege deze samenlopende of strijdige bepalingen. Is dit de enige en juiste weg voor een gerechtelijk deskundige?
 
 
Zowel sprekers als bezoekers zijn afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

Programmaleiding
De programmaleiding is in handen van dr.mr. P. Vos en Mr. Ing. N.M. Keijser CDPO.

Plenair ochtendprogramma (voorlopig)
10:00 – 10:30 uur: Ontvangst met koffie/thee & registratie
10:30 – 10:45 uur: J.M. de Wit RV MRICS, Opening symposium en welkom
10:45 – 11:00 uur: Mr.Ing. Nico M. Keijser CDPO, Inleiding project bejegening deskundigen
11:00 – 11:45 uur: dr mr A.M. van Amsterdam, 'Samenloop en soms botsen'. senior raadsheer gerechtshof Amsterdam. Tevens lid Accountantskamer Zwolle en Regionaal Tuchtcollege Amsterdam, tot begin 2023 plv voorzitter Hof van Discipline
11:45 – 12:45 uur: mw. Mr. B. Korthal Altes, advocaat YSQUARE

Middagprogramma parallelsessies
13:45 - 14:45 uur: 1e spreker
14:45 - 15:45 uur: 2e spreker
Pauze
16:00 - 17:00 uur: 3e spreker
17:00 - 17:15 afsluiting middagvoorzitter

 • Kamer Techniek en Varia, middagvoorzitter dhr. ing. C.G. Verdoorn re, FUEDI-ELA
   
 • Kamer Financieel Economisch, middagvoorzitter dhr. J.M. de Wit RV MRICS
  • Dhr. Mr. G. Kattenberg, Rechter
    
 • Kamer Algemeen, middagvoorzitter dhr. mr.ing. Nico M. Keijser CDPO
  • Dhr. prof.dr.ing. J.B.F. Mulder MscBA, 'Regels & Rollen: Een Kluwen van Verwarring in de Expertisewereld?'
  • Dhr. Mr. Bart-Adriaan de Ruijter, Partner |Advocaat, CMS Derks Star Busmann
    
 • Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving, middagvoorzitter mw. Mr. A.T. Dalen Gilhuijs
  • Prof. Mr. J.A.M.A. (Jacques) Sluysmans, partner bij Van der Feltz advocaten en hoogleraar onteigenings- en belemmeringenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
  • Bc. P.A.H.M (Peter) Willems K-RMT, senior-adviseur STAB
    
 • Kamer Mens en Medisch, middagvoorzitters Dhr. B. Hagoort en Dhr. A.L. van Summeren


Datum en lokatie
Datum: 23 november 2023 
Lokatie: Valk Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal

PE-Punten
LRGD: Deelname kwalificeert voor 6 PE-Punten.

NOvA: Advocaat-deelnemers kunnen zelf PO-punten aan deze cursus toerekenen als zij van mening zijn dat deze cursus hun vakbekwaamheid ten goede komt
MFN: 5 punten categorie 2 worden aangevraagd
NBA: Met het opstellen van uw PE-portfolio heeft u veel verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de vorm en inhoud van de PE-activiteiten.

Kosten
De kosten bedragen € 275,00 excl. BTW.
De kosten voor de rechterlijke macht bedragen € 75,00 incl. BTW.
- Afzeggen kan tot 8 weken voor aanvang kosteloos.
- U kunt een ander van uw kantoor in uw plaats laten deelnemen.

Aanmelden
Aanmelden kan via dit formulier

Bijdragen van de sprekers
Bijdragen van de sprekers