Symposium 2023

Op 23 november 2023 organiseerde het LRGD haar jaarlijkse symposium. Het thema was "Conflicterende gedrags- en beroepsregels?".

Bijdragen van de sprekers
Bijdragen van de sprekers.

Verreweg de meeste gerechtelijke deskundigen zijn op grond van het lidmaatschap van de vaktechnische beroepsorganisatie gebonden aan gedrags- en beroepsregels. Het kan voorkomen dat verplichtingen in de beroepsregels contrair zijn aan die in de gedragscode voor gerechtelijke deskundigen.
Hoe gaat de deskundige om met instructies van de gerechtelijke opdrachtgever die niet in lijn zijn met de heersende beroepsopvattingen of die onvoldoende duidelijk zijn? Of met instructies voor het onderzoek dat op basis van de beroepsregels eigenlijk op andere wijze uitgevoerd moeten worden? Wat als een van de partijen (of een derde) een klacht indient op grond van de beroepsregels, terwijl de deskundige op dat moment werkzaam is binnen de omgeving van een deskundigenonderzoek? Is beoordeling door de tuchtraad of de klachtinstelling dan zonder meer af te doen als ‘niet ontvankelijk’ of is - gelijktijdige - beoordeling onder een ander beoordelingskader gerechtvaardigd? 
Er lijkt een tendens dat deskundigen zich uitschrijven bij beroepsorganisaties vanwege deze samenlopende of strijdige bepalingen. Is dit de enige en juiste weg voor een gerechtelijk deskundige?
 
 
Zowel sprekers als bezoekers waren afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.

Programmaleiding
De programmaleiding was in handen van dr.mr. P. Vos en Mr. Ing. N.M. Keijser CDPO.

Plenair ochtendprogramma
10:00 – 10:30 uur: Ontvangst met koffie/thee & registratie
10:30 – 10:45 uur: J.M. de Wit RV MRICS, Opening symposium en welkom
10:45 – 11:00 uur: Mr.Ing. Nico M. Keijser CDPO, Verslag werkgroep bejegening deskundigen
11:00 – 11:45 uur: dr mr A.M. van Amsterdam, senior raadsheer gerechtshof Amsterdam. Tevens lid Accountantskamer Zwolle en Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Amsterdam, tot begin 2023 plv voorzitter Hof van Discipline, 'Samenloop en soms botsen'.
11:45 – 12:45 uur: mw. Mr. B. Korthals Altes, advocaat YSQUARE, Bestuurslid Stichting Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), 'Botsende normen vanuit arbitraal perspectief.'

Middagprogramma parallelsessies

 • Kamer Techniek en Varia, middagvoorzitter dhr. ing. C.G. Verdoorn re, FUEDI-ELA
  • Mw. mr. K.I. (Irini) Dalpi, Backx & Ripmeester Advocaten
  • Dhr. mr. B. Breedijk, Breedijk Veenis Ariens Advocaten 
    
 • Kamer Financieel Economisch, middagvoorzitter dhr. J.M. de Wit RV MRICS
  • Dhr. mr. drs. R.E. (Ron) Dohmen RA AA, Vaktechnisch coördinator (Vaco) Opsporing Zuidoost Fiod Belastingdienst
  • Dhr. mr. G. (Gertjan) Kattenberg, Teamvoorzitter / rechter Handel/kanton Assen
  • Dhr. mr. F.T. Serraris, Advocaat bij Blaisse
    
 • Kamer Algemeen, middagvoorzitter dhr. mr.ing. Nico M. Keijser CDPO
  • Dhr. prof.dr.ing. J.B.F. Mulder MscBA, 'Regels & Rollen: Een Kluwen van Verwarring in de Expertisewereld?'
  • Dhr. mr. Bart-Adriaan de Ruijter, Partner |Advocaat, CMS Derks Star Busmann, 'De deskundige onder vuur.'
  • Dhr. mr. dr. M. (Mark) Visser, Universitair docent straf- en strafprocesrecht, Onderzoeker deskundigen(bewijs) in het straf-, privaat- en bestuursrecht, Open Universiteit, Gedragscodes voor deskundigen: Conflict of schijnbare tegenstelling?
    
 • Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving, middagvoorzitter mw. Mr. A.T. Dalen Gilhuijs
  • Dhr. prof. mr. J.A.M.A. (Jacques) Sluysmans, partner bij Van der Feltz advocaten en hoogleraar onteigenings- en belemmeringenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
  • Dhr. bc. P.A.H.M (Peter) Willems K-RMT, senior-adviseur STAB
  • Mw. mr. A. (Arita) M. W. Jol, secretaris en Dhr. Mr. mr. J. (Jeroen) Recourt, bestuurslid, Stichting Tuchtrechtspraak Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
    
 • Kamer Mens en Medisch, middagvoorzitter Dhr. B. Hagoort
  • Dhr. dr. R. (Rob) van Es, Ethicus en Filosoof, 'Professionele ethiek van de Gerechtelijk Deskundige'
  • Dhr. mr. drs. M. (Martijn) van Meppelen Scheppink, voorzitter van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege
  • Mw. mr. N.B. (Nicolien) Verkleij, voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam

Bijdragen van de sprekers
Bijdragen van de sprekers