Historie

Vanaf september 2000 is er discussie geweest over het stellen van nadere eisen aan deskundigen. Die discussie is destijds geïnitieerd door prof. Hans Crombag, rechtspsycholoog en voormalig hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, met zijn spraakmakende afscheidsrede 'Rechters en Deskundigen'. De Stichting Deskundigen en Rechtspleging, de Raad voor de Rechtspraak maakten zich in 2001 sterk voor een formele opleiding voor gerechtelijke deskundigen. Dit heeft geresulteerd in een Post Doctorale/Post Master opleiding aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, die sinds 2004 deskundigen uit de meest uiteenlopende vakgebieden opleidt tot gerechtelijk deskundige.
Sinds 2004 werden er ook initiatieven ontplooid om de geschoolde deskundigen op te nemen in een deskundigenregister, zodat het voor rechters, advocaten en partijen eenvoudiger wordt om een deskundige te vinden, die niet alleen zijn eigen vak beheerst, maar ook de vertaalslag kan maken van 'technische' informatie in een voor juristen bruikbare vorm van informatie.
In 2005 is daartoe de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen opgericht.

Het LRGD levert een bijdrage aan de kwaliteit van het deskundigenbewijs in de rechtspleging door het beheren van een openbaar register met gerechtelijke deskundigen die voldoende toegerust zijn om adequaat op te kunnen treden in de rechtspleging.  Het LRGD is onafhankelijk en wordt volledig gefinancierd door inschrijfgelden en jaarlijkse bijdragen van de ingeschreven deskundigen.
Het LRGD registreert deskundigen op alle vakgebieden die werkzaam zijn in strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Aan opname in het register van deskundigen zijn voorwaarden verbonden die zowel zien op de vakdeskundigheid van de deskundige als op haar of zijn kennis van de juridische aspecten van het optreden als deskundige in rechte.