Bestuur

Het bestuur van het LRGD wordt gevormd door:

Dr. J. Vis MBA CMC RV (voorzitter)
Jan Vis is beëdigd makelaar/taxateur bedrijfsbelangen en Gerechtelijk Deskundige. Hij is directeur van Talanton Corporate Finance en docent Business Valuation (RSM Erasmus Universiteit).
 
Mr. Ing. Nico M. Keijser (secretaris)
Nico Keijser is zelfstandig gevestigd als adviseur en consultant. Hij is ingeschreven als Gerechtelijk Deskundige en als ICT-Deskundige verbonden aan de SGOA.
 
Dr. mr. P. Vos (penningmeester)
Peter Vos is universitair docent bedrijfseconomie en forensische accountancy aan de Universiteit Leiden en afkomstig uit het bankwezen. Hij is tevens programmadirecteur van de opleiding Gerechtelijk Deskundige te Leiden.

J.M. de Wit RV MRICS (algemeen lid)


U kunt het bestuur van de LRGD een e-mail sturen door van het adres  bestuur @ LRGD.nl  gebruik te maken.