Commissie van Toelating

De Commissie van Toelating adviseert het bestuur omtrent toelating van deskundigen in het register.

Mr. E.P. Nas (voorzitter)
Ernst-Paul Nas is directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het Ministerie van Economische Zaken.
Mw. mr. J.S. Veltman (secretaris)
Julia Veltman is als juridisch adviseur zelfstandig gevestigd. Zij werkte eerder als docente aan de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden en als rechtsbijstandsjurist voor een verzekeraar. Tevens was zij opleidingscoördinator Forensische Accountancy voor Neyenrode Business Universiteit.
Ing. P. van der Hoogt
Peter van der Hoogt is werkzaam als adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.

De Commissie laat zich, wanneer zij dat noodzakelijk acht voor het komen tot een advies, ad hoc bijstaan door één of meer deskundigen op een specifiek vakgebied.
U kunt de commissie een e-mail sturen door van het adres cvt @ lrgd.nl gebruik te maken.