Commissie van Toelating

De Commissie van Toelating beoordeelt aanvragen en adviseert het bestuur omtrent toelating van deskundigen in het register.

Mw. Mr. M.Y.H.G. Erkens Voorzitter
...
Mw. mr. J.S. Veltman (secretaris)
Julia Veltman is zelfstandig gevestigd juridisch adviseur en adviseert ondernemers op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en privacywetgeving.  
Ing. P. van der Hoogt
Peter van der Hoogt is werkzaam als adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.

De Commissie laat zich, wanneer zij dat noodzakelijk acht voor het komen tot een advies, ad hoc bijstaan door één of meer deskundigen op een specifiek vakgebied.
U kunt de commissie een e-mail sturen door van het adres cvt @ lrgd.nl gebruik te maken. 
De secretaris van de Commissie is bereikbaar op het telefoonnummer 085 - 2733.779.